Žádost o odkoupení pozemku

Odkoupením pozemku od obce můžete získat pole, zahradu i stavební pozemek. Koupě stavebního pozemku od obce má řadu výhod. Prodej má však i jistá specifika, musí být zveřejněn a schválen. Na co si dát pozor?

Pokud prodává obec pozemek jako stavební, přeje si, aby byl zastavěný. Neblokuje stavební povolení nebo ohlášení stavby. Obecní pozemky bývají často zasíťovány, nebo se s jejich zasíťováním počítá a nečeká vám problém s připojením na obecní vodovod, kanalizaci a další sítě. Výhodou bývá i nízká cena.

Žádost o odkoupení pozemku

Formulář žádosti o odkoupení pozemku se hodí fyzickým osobám, které by rády do svého vlastnictví převedly pozemek, zpravidla ve vlastnictví obce. Může se jednat o stavební pozemky k výstavbě bytů a domů i pozemky k vybudování zahrady. Žádost o odkoupení pozemku je nutné vyplnit, vytisknout, podepsat a odeslat na příslušný úřad nebo odbor. Vyplňte číslo parcely, katastrální území, rozlohu a účel i údaje identifikující žadatele o odkoupení pozemku.

Pozor na sliby o změně územního plánu

Obec občas prodává zemědělské pozemky s neformálním a nezávazným slibem, že je změnou územního plánu převede do režimu stavebních pozemků. Snadno se může stát, že se od změny územního plánu ustoupí třeba při volbě nového vedení obce. Na zahradě koupené za cenu stavebního pozemku pak nemůžete stavět.

Prodej nemovitostí obce má jasná pravidla

Nevýhodou obecních pozemků jsou zpřísněné požadavky na jejich prodej. Obec může prodat svou půdu pouze v případě, kdy o tom dopředu informuje veřejnost, obecní zastupitelstvo prodej schválí a kupní smlouva je uzavřena za férových a obvyklých podmínek. Pokud obec zásady nedodrží, je prodej neplatný.

Stavební zákon a prodej obecního pozemku

Zákon stanoví, že záměr prodeje obecního pozemku musí být zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů a dostatečně popsán parcelním číslem a katastrálním územím. Oznámení musí obsahovat i cenu, za kterou se pozemek prodává. Není třeba uvádět, kdo bude kupcem, přestože se tato informace dost často zveřejňuje.

Prodej části obecního pozemku

Při prodeji části obecního pozemku není část často specifikována, nebo oznámení budí dojem, že se prodává celý pozemek. Prodávaná část se má specifikovat geometrickým plánem. Pokud neexistuje, tak údajem v metrech čtverečních. Ověřte si proto velikost pozemku i velikost, jakou může činit zastavěná plocha.

Schválení prodeje obecního pozemku

Po uplynutí lhůty 15 dní od vyvěšení oznámení prodej schválí zastupitelstvo. Aby to nebylo napadnutelné, musí být svoláno řádně a přístupno veřejnosti. Neformální setkání nadpoloviční většiny zastupitelů podmínky nesplňuje. Po vydání souhlasu zastupitelstva starosta či místostarosta podepíše kupní smlouvu.

Nižší cenu pozemku, než je cena obvyklá musí obec zdůvodnit

Obec má povinnost nakládat se svým majetkem jako řádný hospodář a prodat svůj pozemek nejméně za obvyklou cenu, nebo přesvědčivě zdůvodnit, proč jej prodala za cenu nižší, třeba aby rodinám levné stavební pozemky. Zdůvodnění má být obsaženo ve schvalovacím usnesení, podkladech pro jednání zastupitelstva a v zápise z jednání. Požadujte vložení odůvodnění přímo do přílohy smlouvy.

Kupní smlouva a žádost o odkoupení pozemku

Kupní smlouva musí obsahovat doložku, že byl záměr řádně oznámen a schválen zastupitelstvem, s dobou vyvěšení oznámení a datem a číslem schvalovacího usnesení. Oznámení i schvalovací usnesení mají tvořit přílohu a nedílnou součást smlouvy. 

Vzory žádosti o odkoupení pozemku ke stáhnutí

Žádost o odkoupení pozemku VZOR k nahlédnutí

Žádost o odkoupení pozemku

Žadatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trvalé bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. kontakt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Spolužadatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trvalé bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. kontakt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Označení předmětné nemovitosti

Parcelní číslo: . . . . . . . . . . .

Katastrální území: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Výměra: . . . . . . . m2

Faktický důvod odkoupení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Výše specifikovanou nemovitou věc požadujeme nabýt do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svými vlastnoručními podpisy stvrzujeme, že oba souhlasíme s využitím námi poskytnutých osobních údajů v souvislosti s vyřízením prodeje výše specifikované nemovitosti.


V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    dne . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis žadatele:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis žadatele:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *