Co je zastavěná plocha, jak se měří a co se na ní dá postavit

Zastavěná plocha pozemku je součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Jaký je rozdíl mezi zastavěnou, užitnou, celkovou užitnou, užitkovou, podlahovou či obytnou plochou? Podívejme se na to.

Zastavěná plocha pozemku a stavby

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha, která je ohraničena pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se do zastavěné plochy započítávají. U objektů tzv. poloodkrytých, tedy bez některých obvodových stěn, se zastavěná plocha vymezuje v nákresu obalovými čarami.

Jak se měří zastavěná plocha stavby a co se do ní počítá

U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Může tedy také jít třeba o poloodkrytý objekt. Jedná se třeba o klasické rodinné domky. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a plochy arkýřů se započítávají.

Co znamená zastavěná plocha

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha, která je ohraničena pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy balkónů se do zastavěné plochy nezapočítávají. V situačních výkresech se pak zastavěná plocha vymezuje obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. Může jít třeba jen o zastřešenou stavbu, která nemá obvodové zdi.

Užitná plocha

Definice užitné plochy je převzata z nařízení Evropské Komise ES č.1503/2006. Vyčíslí se jako čtvereční metry užitné plochy budov, pro které bylo vydáno stavební povolení, které potřebujete i na bazén.

Měří se uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje:

  • konstrukční plochy, tedy plochy komponent vytyčující hranice stavby, podpěry, sloupy, sloupky, šachty a komíny
  • funkční plochy pro pomocné využití, jako plochy, kde je umístěno zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory
  • průchozí prostory, jako schodišťové šachty, výtahy a eskalátory

Rozdíl mezi užitnou a celkovou užitnou plochou

  • Užitná plocha je bez balkonu, lodžie, terasy, příslušenství, kterým je chodba, sklep, kóje či kolárny.
  • Celková užitná plocha obytné budovy zahrnuje plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice, ale i místnosti s příslušenstvím, sklepy, kóje či kolárny a společné prostory používané majiteli bytových jednotek.

Podlahová plocha

Podlahovou plochu upravuje Nařízení vlády č. 366/2013. V bytě či jednotce ji tvoří půdorysná plocha všech místností včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících bytovou jednotku včetně jejich povrchových úprav. Započítává se i podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou vestavěné skříně či vany.

Obytná plocha

Obytnou plochu stanovuje Vyhláška č. 137/1998 Sb. Jde o součet obytných místností, jako obývací pokoj, ložnice či jídelna, která splňuje požadavky vyhlášky, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2, pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.

Užitková plocha

Užitková plocha vychází z neplatné vyhlášky č. 85/1997 Sb. Jde o součet ploch všech místností včetně místností vedlejších užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů, upravený podle zvláštního předpisu. Předpis byl ale zrušen 31. 12. 2010. Užívá se plocha užitná.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *