Nezámrzná hloubka pro základy, vodu a odpady

Stavíte svépomocí a přemýšlíte, jak hluboko položit patky od pergoly, vodovodní i odpadní potrubí nebo základové pasy garáže? Dejte je do nezámrzné hloubky, tedy tak hluboko pod povrch, kde s jistotou zemina nepromrzne a základy budou stabilní.

Minimální nezámrzná hloubka se liší podle oblasti. V mírném klimatickém pásu v našich podmínkách se za ni považuje 80 cm. Záleží i na typu podloží, protože každá zemina promrzá do rozdílné hloubky. U nesoudržných zemin se doporučuje hloubka 120 cm. Jak hluboko budou konkrétní základy nebo přípojky položeny vždy závisí na lokalitě i nadmořské výšce. Vše upřesní mrazový index oblasti.

Základy a přípojky

Liší se také hloubka založení u rozdílných staveb. Pro základy domů, vodovody a přípojky platí nezámrzná hloubka v rozpětí 80 až 120 cm. Potrubí ve štěrkových a skalnatých zeminách může být až 1,5 m hluboko, v hlinitých zeminách pak 1,2 m. Nižší hodnoty platí pro hlinité zeminy a naopak vyšší pro písčité, štěrkovitéskalnaté zeminy. Konkrétní faktickou hloubku však vždy určí statik a projektant.

Dům bez podsklepení a sklepa

U nepodsklepených budov rozhoduje o hloubce základů minimální nezámrzná hloubka stanovená podle druhů zeminy. Pro nejběžnější základové hlinitopísčité a písčitohlinité půdy je to 80 cm. Pro jílovitohlinité půdy platí 1 m a pro smrštivé jíly 140 cm. Současně se podívejte, jak postavit izolace proti vodě.

Na co si dát pozor u základů domů

U základů domů nezámrznou hloubku ovlivňuje i teplo unikající podlahou k základům. Čím hůře je zateplená podlaha, tím mělčí mohou být základy domu. Nízkoenergetický a pasivní dům musí být naopak založen hlouběji, protože k základům zmíněné teplo unikající z podlahy nepronikne.

Jak to vypadá v praxi

Rodinný dům s podložím z jílu a jílovité hlíny s břidlicí a křemenem tuhé a pevné konzistence v severním svahu v 298 m n. m. ve městě mají mít základy v hloubku 1,2 m. Pokud budeme betonovat patky pod novou terasu, založte je do hloubky 80 cm, udávaných 60 cm totiž nemusí v některých lokalitách stačit.

Systém ochrany potrubí proti zamrznutí

Na místech, kde je třeba chránit vodovody a odpadní potrubí před poškozením mrazem, se instalují moderní ochranné systémy, které udržují potřebnou teplotu. Ochranný systém proti zamrznutí potrubí zabezpečí hlavně:

  • nezamrzání potrubí v tuhé zimě
  • plynulý a konstantní průtok v potrubí
  • šetří dodatečné náklady na případné opravy po zimě
  • udržuje konstantní teploty v teplovodním potrubí
  • možnost uložení potrubí i do zámrzné hloubky

Co ukáže průzkum

Před stavbou základů se provádí průzkum geodetických poměrů staveniště pod budoucím domem. Provedené vrty odhalí, jak zemina promrzá. Podle toho se určí nezámrzná hloubka. Vrty objasní, zda jsou geologické poměry pod celým budoucím domem všude stejné. Základová spára domu musí být založena ve stejnorodé zemině. Jedna strana základových pasů někdy musí být i několik decimetrů hlouběji než druhá, protože o pár metrů dál silně promrzají jíly zasahující výš a blíž k povrchu.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *