Jak na zateplení podlahy?

Zateplení fasád a střech někdy nestačí, protože nám teplo nemusí unikat jen uvedenými místy. Znatelné úniky tepla mohou vzniknout i skrze naše podlahy. Proto si ji nechte zkontrolovat a případně ji zkuste nechat zateplit.

Únik tepla podlahou

Nezateplenou podlahou vám může unikat až 10 % tepla vnikajícího do základů nebo suterénních prostor. Zateplení podlahy je proto účinný nástroj, jak těmto ztrátám předejít. Poradíme vám, jak úspěšně zabránit únikům tepla skrze podlahu a jak ji zateplit. Je třeba zvolit materiál, jeho tloušťku a rozmyslet se, zda zvolit svrchní nebo spodní zateplování. Izolace podlahy je součástí zateplení domu.

Co je lehká či těžká podlaha

Podle typu vaší podlahy budete vybírat vhodný izolant, který se hodí ke konkrétnímu typu podlahy. Je také dobré si uvědomit, o jakou podlahu se v dané místnosti jedná. Podlahy dělíme na lehké a těžké. Lehká podlaha neboli plovoucí podlahanízkou hmotnost a podlahovou konstrukci zatěžuje jen málo. Těžká podlaha je betonová, vhodná na přízemí a více zatížených místností.

Tip: Přechodové lišty, profily a hrany schodů pro podlahy

Jaký zvolit izolační materiál

Izolační materiál zvolte podle typu místnosti. Existuje několik možností.

  • EPS desky se používají na zateplení podhledu přímo ze strany nevytápěné místnosti. Tyto desky se lepí a při tom se mechanicky kotví k podhledu s povrchovou úpravou tenkovrstvé omítky.
  • Desky z minerální vaty se používají jako EPS desky, ale navíc mají vysokou paropropustnost, jsou nehořlavé a nehodí se k zateplení vlhkých místností.
  • Polyuretanové desky se pokládají přímo do podlahy a mají z jedné nebo obou stran hliníkovou fólii. Tato fólie odráží teplo zpět do místnosti. Mějte na paměti, že se kvůli tomu zvedne podlaha asi o 2 až 4 cm.

Jakou zvolit tloušťku materiálu

Pro použití polystyrenové izolace u podlah nad nevytápěným prostorem je třeba použít tloušťku alespoň 8 cm, doporučená tloušťka je 10 cm a u nízkoenergetického standardu už jde o 16 cm. Pokud provádíme tepelnou izolaci podlahy nepodsklepeného domu, musíme mít pro splnění minima tloušťku aspoň 10 cm, doporučenou tloušťku 14 cm a u nízkoenergetického domu se pak dostáváme na 20 cm. Ještě než začnete, zjistěte si, zda náhodou nemáte nárok na dotace na zateplení podlahy.

Tloušťka materiálu se má řídit normou ČSN 73 0540-2, ve které je stanovena minimální požadovaná tloušťka, doporučená tloušťka a tloušťka určená pro nízkoenergetické a pasivní výstavby.

Místnosti nad sklepem, bez sklepa a panelové domy

Izolace podlahy nad sklepem se většinou do podlahy nevejde a podlaha nejde zvýšit. Pak se zateplí podhled ze strany nevytápěné místnosti. Výhodou je akumulace tepla v zateplené stropní konstrukci, kam se vejde dostatečná tloušťka izolace.

U nepodsklepeného domu záleží především na tom, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci. Při rekonstrukci je nutné odstranit starou podlahu, provést sanační opatření a hydroizolační vrstvu snižující vlhkost. Pak se dává polystyrenová nebo polyuretanový deska.

U panelových domů se tepelná izolace vloží do podlahy a ta se vyvýší. U plovoucích podlah je to tvrzená minerální vata nebo speciální elastifikovaný polystyren. Cena zateplení se odvíjí od použitých materiálů. Doporučujeme také zateplení podkroví, půdy a střechy.

Co budete potřebovat na provedení izolace podlahy

  • Kročejová izolace – např. zelená deska pod plovoucí podlahy Hobra Skandor, nebo izolační podložka pod podlahy 2mm, nebo izolační podložka Skandor Aqua Stop 2 mm
  • Izolace – Fasádní polystyren Isover EPS, nebo Skelná vata Isover Domo Plus Twin, nebo Extrudovaný polystyren Isover Styrodur 3000 CS
  • Samonivelační stěrka – např. AKKIT 201, cca 1,6 kg/m² na mm tloušťky vrstvy
  • Nářadí – AKU šroubovák, Profi lepidlo na parozábrany, Talířek izolační 40, Hmoždinky talířové neutral, Hmoždinky do polystyrenu, těsnící a distanční pásky

Příprava podkladu

Před pokládkou izolační fólie je potřeba povrch důkladně očistit od nečistot, tedy zamést a vysát a odstranit zbytky lepidla, barvy nebo jiných vrstev, které by mohly ohrozit soudržnost.

Pokládka fólie

V případě potřeby před pokládkou položte PE parozábranu. Ta je potřebná zejména u minerálních podkladů, pokud již nebyla dříve integrována do skutečného izolačního materiálu. Nechte fólii u stěn přečnívat přibližně o 5 cm.

Položení izolační podložky

Izolační fólii rozviňte po celém povrchu podlahy. Pokládku začněte od zdi a jednotlivé kusy upevněte k sobě.

Přilepení těsnící a distanční pásky

Ke dvěma stěnám přilepte distanční pásku a ke zbylým dvěma stěnám těsnící pásku. Pásku dobře upevněte přitlačením ke stěně. V rozích je nutné nejprve spodní stranu pásky nastřihnout.

Samotná pokládka podlahy

Po ukončení prací na izolaci povrchu pod podlahou pokračujte samotnou pokládkou preferované nášlapné vrstvy podobě vámi vybrané podlahy dle návodu výrobce.

Pozor na tepelné mosty

Tepelná izolace musí být provedena bez přerušení a bez tepelných mostů. Pokud je to možné, přes zateplení by neměly vést prostupy, a pokud vedou, tak musejí být perfektně řešeny bez tepelných úniků. Sezateplením souvisí vzduchotěsnost. Teplo nesmí unikat prostupem tepelnou izolací z důvodu nedostatečné tloušťky ani kvality tepelné izolace, kvůli netěsnosti spojů mezi částmi zateplení, ani špatně utěsněnými místy, kolem prostupů a napojování izolace na ostatní konstrukce domu.

Nejčastější dotazy

Jak správně izolovat podlahu?

Jako izolant většinou slouží hydroizolační zábrana, tedy hydroizolační asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu. Předtím je třeba podklad očistit, nanést betonovou mazaninu, vyrovnat ji a před pokládáním izolace penetrovat. Podlahová vodorovná izolace musí navazovat na svislou izolaci.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *