Druhy jednotlivých omítek a jejich příprava

Pokud se chystáte provádět omítky, můžete si je namíchat sami. Pomůže vám u toho přesně zvolený poměr složek v omítkové směsi, který lze vhodně ovlivnit zvláště během omítání starých chalup postavených z kamene nebo ze smíšeného zdiva. Nejprve se podíváme na jednotlivé typy omítek.

Vápenná malta

Vápenná malta se používá zejména na vnitřní omítky stěn a stropů. Plnivem v této omítce je kopaný nebo říční písek, pojivem je pak hašené vápno nebo také namočený vápenný hydrát. Do omítky lze přidat různé přísady pro zlepšení vlastností dané omítky. Namícháte ji nejčastěji v poměru 1 díl vápna a 3 díly písku. Vždy ale musíte mít ve směsi dostatek pojiva, aby se daná směs velmi snadno zpracovávala. Pokud použijete příliš vysoký podíl vápna, kvalitu omítky tím nijak nezlepšíte, naopak takto snížíte její pevnost a po vyzrání dojde často ke vzniku jemné sítě v podobě vlasových trhlin viditelných v omítce.

Tip: Víte jak snížit vlhkost v bytě?

Štuková malta

Další variantou omítky je pak štuková malta. Jde o poněkud hustší vápennou maltu, která je připravena ze směsi vápna a jemného prosátého říčního nebo kopaného písku v poměru 1:3. Do směsi štukové malty je pak možné také přidat pro větší pojivost i cement, který by měl tvořit v poměru asi jednu padesátinu celkového množství hotové a namíchané štukové omítky.

Jak je to se spotřebou

U vápenných omítek vždy počítejte se spotřebou asi v množství 140 až 210 kg vápna na 1 m³ písku. Pokud budeme potřebovat vnější štukovou omítku nebo vnitřní omítku zejména do vlhkého prostředí, pak musíme počítat se spotřebou asi 250 kg vápenného hydrátu na 1 m³ písku. Jde tedy o poměrně široké hmotnostní rozmezí spotřeby vápna, které je dáno zejména odlišnou kvalitou vápna. Proto si raději vždy optimální množství vám dostupné značky vápna nejprve důkladně vyzkoušejte.

Vápenocementová malta

Vápenocementová malta je míchána ze směsi vápna, cementu a písku. Může se použít pro vnější i vnitřní omítání zdí ve vlhkém prostředí, k omítání stěn, kde jsou vystaveny většímu opotřebení, jako jsou třeba chodby nebo třeba schodiště. Pokud ji použijeme na stropy a stěny, mícháme ji v poměru 140 kg vápna a 60 kg cementu na 1 m³ písku. Pro lepší představu poměru dílů ve směsi jde asi o 1 lopatu hašeného vápna, 1 lopatu cementu a 3 až 5 lopat písku. Cement snižuje prodyšnost omítky a schopnost zdiva dýchat. U rekonstrukcí starých domů s neizolovanými základy nebo pouze izolovanými jílovou mazaninou doporučuje použít vápenné omítka bez cementové složky.

Cementová malta

Cementová malta se hodí do místností s větším podílem trvalé vlhkosti, jako jsou komory, prádelny a sklepy. Jde o formu vytvoření zatřených, hlazených a pálených cementových omítek. Míchá se z písku, cementu a vody v poměru 1 díl cementu a 4 díly písku. Pak je třeba poznat správnou mastnost cementové malty. Vždy je třeba vyzkoušet, zda je tento udávaný orientační poměr pro konkrétní omítání opravdu vhodný a pak jej upravit.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *