Jak funguje rekuperace? Vytápějte levně.

Ušetřit při vytápění chceme asi všichni. Princip rekuperace není tak složitý. Jde o zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu a jeho předání čerstvému chladnému vzduchu přiváděnému do obytných prostor v předehřáté podobě. Systém řízeného neboli nuceného větrání s rekuperací tepla je složen ze dvou základních částí. Rekuperační jednotky a vzduchotechnického potrubního rozvodu. Pomocí potrubí pro výměny vzduchu, je k rekuperační jednotce z vnějšího prostředí přiváděn čerstvý vzduch a od rekuperační jednotky se současně odvádí vychlazený, tedy odpadní vzduch. Odtah znehodnoceného vzduchu je ze všech prostor, včetně samostatného odtahu z WC, koupelny a kuchyně.

Zemní výměník tepla

V zimním období je čerstvý, chladný venkovní vzduch přes teplosměnnou plochu výměníku přihříván teplem získaným z odpadního vzduchu. Tím dojde k výrazné úspoře energie na vytápění. V letních měsících proces probíhá opačně a objekt klimatizuje. Při zakomponování zemního výměníku tepla, ZVT, což je potrubí zakopané v zemi v nezámrzné hloubce minimálně 120 cm pod povrchem, nejlépe 150 až 200 cm se efektivita zvýší. Zde potrubí během celého roku zaznamenává minimální teplotní rozdíly od 5 do 15 °C. Dojde k přihřívání čerstvého vzduchu ještě před rekuperační jednotkou a v létě k chlazení. Kvalita provedení je důležitá, jinak se v potrubí hromadí kondenzát a zvýší se nároky na filtraci zemního registru. Náklad navíc je v řádu 30 000 až 50 000 Kč.

Tip: Máte vlhké zdivo? Něco s tím dělejte!

Hlavní přednosti nuceného větrání s rekuperací tepla

Výrazná úspora nákladů na vytápění a výrazné omezení tepelných ztrát objektu se hodí pro ty, co chtějí mít energeticky soběstačný pasivní dům. U nízkoenergetických domů nejsou náklady na vytápění při dobrém větrání okny nijak vysoké a přirozené větrání je příjemný bonus. Finance vložené do rekuperačního systému se vrací dlouhodobě. U starší zástavby je to dobré řešení pro ty, co mají vysoké náklady na vytápění, tedy na lehký topný olej, propan elektrické přímotopy či elektrická akumulační kamna. Rekuperace u domu s velkou tepelnou ztrátou vytápěný levným dřevem pocházejícím z místních zdrojů se finančně moc nevyplatí.

Kvalita vzduchu

Výhodou větracích systémů s rekuperací tepla je zvýšení kvality vzduchu v obývaných prostorách. Domy a byty větráme velmi nedostatečně. Nechceme plýtvat teplem a omezit obtěžující hluk z ulice, nebo jen zapomínáme. Větrání přirozeným způsobem, tedy okny, by nevyhovělo hygienickým normám asi nikde. Nucené větrání přivádí dostatek čerstvého vzduchu, jde o vzduch filtrovaný, zbavený prachu a alergenů v závislosti na typu filtru. U alergiků a lidí s dechovými potížemi to funguje.

Stálá vlhkost

Kvalita ovzduší v obytných prostorách je významně ovlivněna i potížemi se suchým vzduchem v panelových domech a ve starších domech naopak s přebytečnou vlhkostí. Vysoká vlhkost vzniká i při rekonstrukci po zateplení fasády, výměně a zejména utěsnění oken. Zejména majitelé starších domů po výměně oken musí více větrat, což se málokdy děje. Jako prevence proti plísním a bakteriím, i úspoře za topení je pak rekuperace opravdu vhodná. Nucené větrání s rekuperací reguluje optimální a stabilní hodnotu vlhkosti vzduchu v objektu. Stejnou schopností jako mají nejmodernější technologie disponují, i přírodní materiály v podobě dřeva, nepálených cihel a hliněné omítky. Efekty pak mohou působit synergicky.

Aktivní a pasivní

Pasivní rekuperace probíhá pomocí rekuperační jednotky a dokáže získat zpět více než 80 % tepla. Aktivní rekuperace dokáže teplotu vzduchu zvýšit nad původní úroveň a vytápí. Ta využívá tepelné čerpadlo jako zdroj tepla pro vytápění i ohřev užitkové vody. Systém je provozně úsporný. Z jedné kilowatthodiny elektrické energie získáte až 4,5 kWh tepelné energie. Více ochladí odpadní vzduch, až na 1 °C a maximálně využijí obsaženou tepelnou energii. Teplota zpětně získaného tepla přesahuje 40 °C. Zabrání i úbytku tepla dodáním energie zvenčí, kdy se teplota vzduchu uvnitř rekuperační jednotky při účinnosti přes 80 % sníží o 3 až 4 °C. Jednotky s aktivní rekuperací jsou několikanásobně úspornější, mají širší možnosti využití. Jednotky s pasivní rekuperací zase bývají i o polovinu levnější. Cena pasivních rekuperačních jednotek je od 60 000 Kč. Pro dvoupodlažní rodinný dům asi 100 000 až 200 000 Kč.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *