K čemu je dobrá hydroizolace koupelny?

Hydroizolace je důležitá na všech místech, kam se může dostat voda, způsobit potíže a nadělat škodu. Vytvoříte ji pomocí voděodolných materiálů, které zabrání nechtěnému průniku vody do podkladu.

Pokud stavíte novou koupelnu, nebo se pouštíte do rekonstrukce koupelny, komplexní přístup je důležitý z hlediska příjemného designu i dokonalé funkčnosti. Pro stavbu těchto vlhkých prostor upravuje pravidla evropská norma ETAG 022 – Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah nebo stěn v mokrých prostorech.

Co je smyslem hydroizolace

Smyslem hydroizolace je důmyslná ochrana podkladu před vodou a vlhkostí, předcházení vzniku nežádoucích plísní. V koupelnách je ve styku s vodou nejen podlaha, ale i značné části stěn kolem umyvadel, vany a hlavně sprchových koutů. V těchto místech je kvalitně provedená hydroizolace naprostou nutností.

Penetrace versus hydroizolace

Je třeba si uvědomit, že penetrace není hydroizolace a beton není vodotěsný. Penetrace pomáhá k dokonalé přídržnosti hydroizolace na vyzrálý a pevný podklad – beton. Nevytváří však nepropustnou vrstvu. Dlouhodobé působení vlhkosti neprospívá betonu na podlaze i omítce na stěně. Tekutá lepenka s hydroizolačními vlastnostmi pro balkóny a terasy se dá použít i na zděný sprchový kout do koupelny.

sprchový kout

Kvalitní hydroizolační vrstva

Kvalitní hydroizolační vrstva je nutností na veškeré podklady. Použít můžete například nátěr Knauf Tekutá hydroizolace nebo hydroizolační tkaninu Knauf Hydroflex. Kritickými místy jsou přechody mezi podlahou a stěnami, mezi stěnami a dilatačními spárami a odtoky. Sem navíc dejte těsnící pásky, rohy a manžety. Nenasákavý a pružný podklad tak bude připraven pro lepení obkladů a dlažby.

Jednosložková hydroizolace na bázi disperze

Proti průniku vody a vlhkosti v koupelně slouží jednosložková nátěrová izolace na bázi disperzezměkčovadla. Aplikuje se jako nátěr či stěrka pomocí válečku, štětce nebo zednické stěrky, v jedné až dvou vrstvách na čistou plochu ošetřenou fungicidníprotiplísňovou penetrací. Zeď se izoluje u sprchového koutu.

Dvousložková hydroizolace na bázi cementu

Pro sprchový kout bez vaničky prostor zaizolujte dvousložkovou hydroizolací na bázi cementu. Bez ní se vlhkost zadržuje pod obkladem, způsobí rozklad materiálu, degradaci zdi i podlahy a začne se tvořit zdravotně závadná plíseň. V místech spojů dvou stěn a stěn s podlahou doplňte izolaci bandážemi a izolačními páskami.

Dbejte na kvalitní lepení

Lepení obkladů a dlažby vyžaduje ve vlhkých prostorách použití kvalitních lepidel, označených minimálně třídou C2TE. Použít můžete flexibilní lepidlo Knauf Flexkleber nebo Knauf Easykleber. Pro rychlejší aplikaci zvolte hydroizolační tkaninu Knauf Hydroflex, kterou vložíte přímo do lepidla Knauf Flexkleber Schnell.

Nepodceňte kvalitní spárování

Pro spárování finálního obkladu zvolte spárovací hmoty s nejnižší nasákavostí a sníženým obrusem. U pohyblivých spár nebo v místě styku dvou různých materiálů, jako je zmíněná sprchová vana nebo rohy, využijte pružný silikonový tmel. Silikony i spárovací hmoty najdete v široké škále barevných odstínů.

Závěrečná izolace spojů a přechodů

Budovy a podklady neustále pracují, proto je vhodné místa spojů a přechodů zabezpečit povrchovou izolací. Přechod mezi sanitou a stěnou je vhodné opatřit elastickým tmelem, který estetický design sjednotí.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *