Betonování patek – vhodný základ nejen pro pergolu

Aby vám pergola dlouho vydržela, byla odolná a stabilní, je třeba ji řádně založit. Základ pergoly můžete zhotovit více způsoby. Pro založení pergoly lze využít betonovou základovou patku i zatloukací základovou patku a zemní vruty.

Betonové základové patky

Betonová základová patka je běžný způsob založení zahradní pergoly. Zhotovení betonové základové patky je sice pracnější a zdlouhavější, ale vytvoříte tak pevný a únosný základ pro masivní konstrukce z větších dřevěných profilů, jako jsou pergoly. Při stavbě betonové patky musíte vyhloubit základovou rýhu, do které se pak bude betonová patka odlévat. V některých případech stačí beton aplikovat přímo do stavební rýhy. V jiných případech základová patka ční nad úroveň přilehlého terénu, je třeba zhotovit vhodné bednění.

Bednění základové patky

Nejběžnější je bednění z dřevěných desek. Připravené a naměřené desky z jehličnatého dřeva o síle 24 mm sbijete pomocí hřebíků, nebo sešroubujete pomocí vrutů do požadovaného tvaru. Zhotovené bednění umístěte do vyhloubené díry. Bednění správně výškově osaďte a srovnejte do roviny ve všech směrech. Standardní velikost betonové patky je 30 x 30 nebo 40 x 40 cm. Hloubka založení betonové patky je vždy v nezámrzné hloubce 800 mm pod úrovní přilehlého terénu, V některých půdách to může být hloubka až 1 200 mm.

Ztracené bednění

Můžete použít i betonové ztracené bednění, ze kterého v rýze vyskládáte sloupek, který následně vybetonujete betonem. Použít můžete i plastové kanalizační potrubí KG v dimenzích 100 až 500 mm, což stačí pro stavbu menších pergol, ale i pro stavbu velkých masivních dřevěných konstrukcí nesoucích větší zatížení.

Vyrovnání základových patek

Před betonáží základové patky bednění srovnejte, aby hrany základu byly v jedné rovině a kotevní patka stojiny byla v těžišti základu. Všechny základové patky musí být osazeny ve stejné výškové úrovni. K tomu lze využít nivelační přístroj, vodováhu nebo hadicovou vodováhu. Podívejte se jak namíchat beton.

Beton na základovou patku

Pro betonování betonové patky použijte beton třídy C12/15, případně C8/10. Pro stavbu základové patky pro pergolu o nízké hmotnosti můžete použít suchý beton. Po odlití betonu jek kropte vodou, aby mohl řádně hydratovat a nedocházelo k tvorbě trhlin. Dbejte také na správný poměr složek betonu. Po odlití betonové patky a dostatečném vyzrání betonu můžete bednění rozebrat a odstranit.

Beton

Kotevní ocelové patky

Do takto vytvořené základové konstrukce upevněte kotevní ocelový profil v podobně kotevní patky. Kotevní patky jsou určené k přímému usazení do čerstvého betonu a jiné k dodatečnému upevnění na pevný podklad. Při osazování je kontrolujte jejich svislost ve všech směrech, souběžnost, pravoúhlost a správné výškové osazení vzhledem k ostatním patkám. Existují kotevní patky pro uchycení stojiny neboli dřevěného pilíře i patky pro uchycení vodorovných prvků, vaznic a krokví. Pokud si nejste jistí, ujistěte se, zda na stavbu potřebujete stavební povolení.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *