Označení fáze a nuláku       

Bez elektřiny se v dnešní době nikdo z nás už neobejde. Při jejím zapojení je ovšem zapotřebí velmi obezřetně dodržovat přísná bezpečnostní pravidla, protože úraz elektrickým proudem může mít zcela fatální následky. Standardně se v obvodu setkáváme se dvěma základními vodiči, tedy fázovým a nulovým, které jsou u větších zařízení doplněny uzemněním. Pokud chcete provádět jakékoliv změny nebo instalace, je třeba znát jejich označení.

Fáze, nulák a uzemnění

Elektrické rozvody jsou standardně tvořeny fázovým vodičem, který je neustále pod napětím, dále pak nulovým vodičem, do kterého napětí proudí pouze při sepnutí obvodu, tedy po spuštění daného spotřebiče, a uzemněním, které pomáhá odvádět přepětí a chrání naše zdraví a bezpečí při práci s elektrickým proudem. Při kontaktu s fázovým vodičem dojde vždy k úrazu elektrickým proudem, u nulového vodiče k němu dojde pouze při sepnutí obvodu.

Označení fáze a nuláku

Pro zajištění bezpečnosti a přehlednosti při zapojování jakéhokoli elektrického obvodu, je fáze označena písmenem L a červenou, hnědou, šedou nebo černou barvou. Pro nulák je využívána modrá barva a písmeno N. Uzemnění poznáte podle zelenožluté barvy a písmene G.

Vodič                                                   Písmeno                            Barva

Živá fáze                                                  L                                             Hnědá, šedá, červená, černá

Nulová fáze                                             N                                            Modrá

Uzemnění                                                G                                            Žlutozelená

Rozvod napětí a elektroinstalace

Rozvod napětí a elektroinstalace je poměrně složitá oblast, které by se měl vždy věnovat výhradně řádně vyškolený odborník. Pokud však třeba potřebujete doma vyměnit zásuvku či vypínač, anebo správně zapojit nový spotřebič, můžete to zvládnout i sami. Vždy však musíte znát základní pojmy a způsoby jejich označování, jinak může být jejich záměna fatální. S elektřinou se nevyplatí si zahrávat.

Elektrické rozvody

Rozvody obvykle tvoří 2 základní části, tedy fázový vodič neboli fáze a nulový vodič, nulák neboli střední fáze. V exponovaných prostorách, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se používá zemnící vodič neboli uzemnění, který chrání spotřebič i jeho uživatele a bezpečně odvádí přepětí. V domácnostech se s ním setkáte jen u výkonných spotřebičů, třeba u indukční desky.

Fázový vodič je někdy označen jako živý. Napětí je tu přítomno trvale bez ohledu na to, zda je obvod sepnutý nebo ne. Pokud se otevřené živé fáze dotknete, vždy dostanete elektrický šok. Nulovým vodičem prochází napětí jen tehdy, když je obvod sepnutý a přístroj pracuje. Díky tomu vám vložení prstů do zásuvky ublíží jen jedna zdířka. Nejčastěji je na levé straně fáze a na pravé straně nulák.

Označení fáze a nuláku

Aby se úrazům elektrického proudu zamezilo a vyškolení profesionálové mohli při instalaci elektrických obvodů pracovat rychle, označování jednotlivých vodičů se ustálilo. Označení vychází z prvních písmen jejich anglického pojmenování i z barevného odlišení. Díky tomu vám bude na první pohled ihned jasné, o jaký typ fáze se v daném případě jedná. Nemusíte napětí testovat pomocí speciálních měřicích přístrojů a budete se cítit v bezpečí.

Dodržení zásad bezpečnosti při práci s elektroinstalacemi

I přes poměrně jasné označení jednotlivých vodičů raději vždy dodržujte při práci s elektroinstalacemi zásady bezpečnosti. Obecně se při práci s elektřinou nedoporučuje pracovat se spotřebiči a elektrickými kabely, které jsou v dané chvíli pod napětím, proto si před jakýmkoliv zásahem do elektrického obvodu vždy vypněte elektřinu. Náročnější činnosti, opravy a zapojování vždy raději přenechejte certifikovaným profesionálům, kteří zajistí, že vše bude správně zapojeno.

Nejčastěji kladené otázky

Co je zkoušečka fází?

Zkoušečka fází, fázovka či jednopólová zkoušečka napětí, je jednoduchý zkušební měřicí přístroj pro kontrolu přítomnosti střídavého napětí v rozsahu 100 až 250 V při frekvencích 50 až 500 Hz. Existuje několik základních typů s odlišnou konstrukcí.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *