Co je nosná zeď a jak ji poznat?

Nosná zeď je stěna, která nese více, než svou vlastní váhu. Její šířka se odvíjí od použitého materiálu a celkové tuhosti objektu. Nosné konstrukce u domů jsou tedy tvořeny základy neboli nosnými stěnami a stropy. U rekonstrukcí starších objektů jsou nosné stěny rizikovou částí budovy. Mnohdy vyjde levněji objekt zbořit, než jej opravovat. Než se pustíte do přestavby, musíte zjistit aktuální stav stavby na základě podrobného stavebního průzkumu a vyjádření statika. V některých případech je obtížnější poznat, zda jde o nosnou konstrukci nebo jen o příčku. Obecně lze říci, že šířka příčky je kolem 15 cm bez omítky a nosná zeď je asi 30 cm široká. U starých staveb mohou být ale zdi úzké a při probourání se doporučuje použít překlad. Záleží i na materiálu, protože duté cihly nemusí být ani při šířce 30 cm opěrné.

Rizika u nosných zdí

Při přístavbě a nástavbě nemusí nosná zeď ustát vyšší váhu a někdy praská. Nosné zdi také poškozuje vlhkost a rizikové jsou i nárazy a otřesy. Další nebezpečí hrozí při vyřezávání otvorů pro okna, dveře či průhledy. Pokud chcete zasahovat do nosných zdí v panelových domech, je nutné mít kromě vyjádření statika stavební povolení, také souhlas družstva a minimálně souhlas ¾ sousedů. Práce vždy musí provádět firma, která má příslušná oprávnění. Vždy je třeba vyztužit panel a provést další menší úpravy.

Tip: Jak opravit praskliny ve zdi

Jak provést zpevnění nosné zdi

Některé trhliny ve zdech ale nemusí být hned nebezpečné a mohou se projevit jen běžným opotřebením. U starších domů nejde o nic neobvyklého a nemusí nijak statiku ohrožovat. Hlubší praskliny ale berte jako varovný signál a věnujte jim dostatečnou pozornost. Stabilitu domu lze ošetřit několika způsoby a zdi zesílit například zvětšením průřezu jednotlivých prvků, vyztužením konstrukce, stažením konstrukce, jejím podepřením nebo vzepřením. U mnoha rekonstrukcí nosných zdí je třeba provést opatření, která zamezí chátrání, odstranit vlivy, které zdi poškozují a odstranit i samotné závady zdiva. Vždy je třeba spolupracovat se statikem.

Co je příčka a jak poznat příčku

Pojmem příčka se ve stavebnictví označuje svislá nenosná konstrukce. Rozděluje prostor do jednotlivých místností. Nejsou na ni pak kladeny zvláštní statické požadavky a nese jen vlastní váhu a případné zařizovací předměty a nábytek. Označení nosná příčka je dost zavádějící a nelogické. Většinou je myšlena vnitřní nosná stěna, ale pojem příčka se používá pro nenosné stěny, proto se mějte u tohoto označení na pozoru. Příčka neplní náročné statické požadavky, ale je důležitá pro dispozici celého objektu. Dělí prostor vizuálně, hlukově, požárně a tepelně, má také estetické požadavky.

Příčka nenese stropní konstrukci

Ke konstrukci příček se používají těžké materiály i materiály lehké, jako sádrokarton či sádrovlákno. Sádrokartonová příčka se dá poznat poklepem nebo malou vyvrtanou sondou a není nosnou konstrukcí. Je třeba si dát pozor na záměnu s nosnými konstrukcemi třeba u dřevostaveb a ocelových skeletových staveb. U zděných staveb se jde většinou o dutinové cihly nebo příčkovky, což jsou cihly, které nejsou určené ke stavbě nosného zdiva a poznáte je zase poklepem nebo sondou. V panelovém domě lze bez ovlivnění statiky a posouzení vybourat jen původní umakartové jádro. Ostatní panely plní funkci nosné stěny a nesou strop, nebo zajišťují tuhost objektu jako celku. Příčky v panelovém domě, které chceme vybourat, rozpozná pouze statik.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *