Energetická náročnost budovy – co znamená?

Zákon upravující směrnici EU o energetické náročnosti budov má usilovat o co nejvyšší snížení spotřeby energie na vytápění budov a výrazně zvýšit úspory českých domácností. Všechny nemovitosti tak musí nést označení o své energetické náročnosti, jako třeba spotřebiče.

Energetická náročnost budov je dnes žhavým tématem v celé Evropské unii. Je důležitá pro dosažení úspor energie i pro boj proti klimatickým změnám. Snížením spotřeby primární energie v daném sektoru lze přispět i větší energetické bezpečnosti.

Tip: Marně přemýšlíte, jak se zbavit molů? Poradíme vám, jak na to.

Jak je to podle zákona

Od 1. ledna roku 2009 ve všech státech EU platí, že pronajmout nebo prodat nemovitost lze jen s Průkazem energetické náročnosti budovy (ENB). Vlastník budovy musí splňovat požadavky na energetickou náročnost dané stavby. Česká republika je zatím výjimkou a průkaz je nutné předkládat jen u novostaveb a větších rekonstrukcí domů s podlahovou plochou nad 1 000 m². Neplatí to pro obytné budovy určené k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce, samostatně stojící budovy o celkové podlahové ploše menší než 50 m² a dočasné budovy, u nichž je plánováno využívání na dobu do 2 let.

Kdy nastane změna zákona

Od 1. ledna 2013 bude dle novely zákona č. 406/2000 sb. o hospodaření energií nutné zpracovat ENB pro každou nemovitost, která je předmětem prodeje či nákupu. Od roku 2020 by měly mít všechny nově postavené budovy v EU téměř nulovou spotřebu energie.

Co je Průkaz energetické náročnosti budovy (ENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (ENB) obsahuje 2 části. Grafické znázornění, které zařazuje budovu do třídy ENB barevně odlišenou stupnicí a protokol průkazu ENB, který popisuje budovu po stavební stránce. Jedná se o tepelně-technické parametry a energetické systémy. Energetický štítek získá stavba na základě tepelně-technických vlastností a podle spotřeby energie na vytápění vypočítané za pomoci celkové průměrné roční spotřeby tepla na vytápění. Jde o Stupeň tepelné náročnosti (STN). V průkazu bude očekávaná roční spotřeba za energie v dané budově. Průkaz bude platit 10 let a cena u rodinného domu se stavební dokumentací je kolem 5 000 korun.

Energetický štítek budovy

Energetický štítek má 7 kategorií. Konkrétní třída energetické náročnosti se stanoví podle tabulky určené pro vypočtenou měrnou spotřebu energie v kWh/(m² rok). Třídy D až G jsou z hlediska plnění požadavků vyhlášky nevyhovující.

Třídy ENB:

  • A: menší než 51 kWh/(m2 za rok) = mimořádně úsporná
  • B: 51 – 97 kWh/(m2 za rok) = úsporná
  • C: 98 – 142 kWh/(m2 za rok) = vyhovující
  • D: 143 – 191 kWh/(m2 za rok) = nevyhovující
  • E: 192 – 240 kWh/(m2 za rok) = nehospodárná
  • F: 241 – 286 kWh/(m2 za rok) = velmi nehospodárná
  • G: větší než 286 kWh/(m2 za rok) = mimořádně nehospodárná

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *