Číslo popisné a orientační – Jaké jsou rozdíly?

Víte, proč mají některé domy 2 čísla, k čemu tato čísla slouží a jak se používají? Podívejte se, které číslo co znamená, a kde se dají tato čísla podrobně najít, když je neznáte.

Číslování domů slouží k evidenci a také k identifikaci staveb. Pro poštovní doručovatele jde o skvělé vodítko, podle kterého vás najde. Tato čísle slouží i pro tvorbu digitálních map a zapisují se do katastru nemovitostí, kde přesně vymezují všechen nemovitý majetek. Pak lze zjistit i majitel pozemku či stavby.

Číslo popisné

Popisné číslo dům popisuje a je vždy v dané obci zcela jedinečné. Jde obvykle o delší číslo na domě, které může být někdy až pětimístné. Číslo popisné se přiděluje až po kolaudaci stavby a je podmínkou pro zápis nemovitosti do katastru nemovitostí. Číslo popisné lze změnit jen při změně katastrálních hranic, vzniká a zaniká s existencí dané nemovitosti. Pokud vznikne na místě demolovaného domu nová stavba, dostane už také nové číslo popisné. Čím je nemovitost novější, tím je přidělené číslo popisné vyšší. Pokud má objekt více vchodů, má i více popisných čísel pro každý vchod.

Číslo orientační

Orientační číslo slouží k orientaci. Je jedinečné vždy v rámci jedné ulice, proto se v dané obci může opakovat. Orientuje dům směrem k ulici, dalším ulicím nebo k náměstí. Pokud jsou stěny do více směrů neboli ulic, má dům současně i více orientačních čísel. Orientační číslo se nepřiděluje v každé obci a v některých případech jej nahrazuje u číslice třeba písmeno.

Číslo evidenční

Evidenční číslo označuje stavby dočasné nebo ty, co nejsou určeny k trvalému bydlení, tedy rekreační objekty, jako třeba chaty, přístřešky nebo jiné pomocné stavby. Číslo evidenční je v rámci obce vždy zcela jedinečné. Nečíslují se například církevní stavby, jako kostely a kaple, neobývané věže, vedlejší budovy, jako garáže nebo stodoly.

Číslo domovní

Domovní číslo je termín, který označuje soubor všech čísel uvedených na domě. Jde tedy o čísla evidenční nebo popisná a čísla orientační, pokud jsou přidělena. Číslo popisné a číslo orientační bývá na domech barevně rozlišeno. Zpravidla se číslo orientační uvádí na modré tabulce bílým písmem a číslo popisné zase na červené tabulce. Čísla na dům se ale dají pořídit i v mnoha rozmanitých tvarech. Uvádí se nejdříve název ulice, pak číslo popisné, které se lomí číslem orientačním. Evidenční číslo bývá na zelených tabulkách bílými číslicemi.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *