Víte, jak zjistit majitele pozemku? Postačí vám internet.

Doba internetu přináší mnoho výhod. Třeba už nemusíte na úřad, když chcete zjistit, komu patří pozemek či stavba. Katastrální mapy najdete i na webu. Tyto údaje lze dnes velmi rychle zjistit. Informace o domě či pozemku, najít majitele a případné zástavy či věcná břemena. Zjistíte také, zda je zapsán váš nový dům či byt. Pro zjištění základních informací nyní stačí navštívit katastr nemovitostí přes internet.

Výpisu z katastru nemovitostí

Jde o výrazné zjednodušení vyhledávání informací o nemovitostech. Dříve musel zájemce znát katastrální území a také číslo popisné nebo číslo parcely, ale dnes stačí dostatečná orientace na mapě a zjistíte si o nemovitostech i majitelích i to, co by jinak neradi zveřejnili. Všechny informace, které obsahuje klasický originální výpis z katastru, ale na internetu nezjistíte. Omezující je, že přes internet zatím ještě není dostupné celé území naší republiky, neboť není digitalizováno. Navíc má výpis pouze informativní charakter. Není jej možné použít jako podklad pro správní a soudní řízení ani jako přílohu ke smlouvě.

Tip: Jak rozdělit pozemek mezi sousedy

Informace o řízení

Můžete také zjistit stav vašeho probíhajícího řízení, ke kterému jste dostali číslo. Z údajů o dané nemovitosti se přes odkaz nebo přímým zadáním příslušného katastrálního pracoviště a čísla jednacího zobrazí aktuální stav probíhající změny vlastnických vztahů. Pomalé vyřizování změn při zápisech do KN a následně i narůstající korupce byla prvotním důvodem pro zveřejnění takovýchto údajů z katastru nemovitostí na internetu. Majitelé nemovitostí mohou kontrolovat, jak rychlé je jejich podání změny v katastru a co se momentálně vyřizuje. Další položky menu, jako je Přehled řízení a Seznam přijatých řízení velkou měrou zjednodušuje práci institucím, které podávají katastrálním úřadům značné množství podání poštou. Jde o obecním úřady i geodetické firmy.

Jak hledat v katastru nemovitostí na webu

Pro informaci o budově či pozemku zadáte v levém sloupci do části Informace z KN, vyberete informaci o budově, jednotce či parcele. Pak se vám zobrazí formulář, který po vás vyžaduje zadání základních údajů ohledně dané nemovitosti. V katastru nemovitostí nelze vyhledávat nemovitosti podle jejich vlastníka, ale podle čísla parcel a čísel popisných i evidenčních, či čísel listů vlastnictví. Abyste mohli vyhledat požadované informace o nemovitosti, musíte tedy o ní znát nějaké identifikační údaje. U budovy je to obec, část obce a číslo popisné, případně číslo evidenční. U parcely pak katastrální území a parcelní číslo. U jednotky je to obec, číslo popisné budovy, ve které se daná jednotka nachází a číslo jednotky.

Hledání v KN podle katastrální mapy

Pokud údaje neznáte, lze hledat podle katastrálního území nebo z přehledové mapy České republiky. Zadáte pouze název katastrálního území, které se shoduje s názvem největší obce. Jde-li o více území s podobným názvem, aplikace vám nabídne všechny možnosti právě s rozlišením daných okresů. Zobrazí se vám mapa katastrálního území, hledané místo si zvětšíte a zobrazí se vám čísla parcel. Mapu lze přepnout do ortofotomapy, kde je vidět letecký snímek lokality současně s příslušnou katastrální mapou. Mapový prohlížeč umožňuje zvětšování, posun, zobrazení informací k číslu parcely, měření vzdálenosti a ploch parcel, volbu měřítka, zobrazení definičních bodům jako jsou čísla popisná, evidenční či parcelní. Pomocí ikon se dostanete opravdu k mnoha informacím. Informace můžete zjistit na stránce www.cuzk.cz.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *