Jak na betonování v zimě

Betonování při nízkých a záporných teplotách probíhá zcela jinak než za příznivého počasí. V chladném období je třeba věnovat míchání, ukládání i schnutí betonu zvláštní péči. Jak na betonování v zimním období?

Zimní betonování vyžaduje důkladné sledování počasí, teploty a všech vnějších podmínek, které je třeba pro správný průběh schnutí betonu dodržet. Pozor si dejte hlavně na intenzitu mrazu, povětrnostní podmínky, vzdušnou vlhkost, na kterou má vliv mlha, déšť, sníh, mráz i sníh, ale i na tvar, velikost a objem betonované konstrukce. Tenčí konstrukce promrzne mnohem snáz než ta objemnější. Jiné postupy a podmínky jsou při betonování plochy a jiné třeba při betonování patek.

Pokud beton zmrzne, zcela se zničí. Jestliže teploty neklesnou pod bod mrazu, beton tvrdne mnohem pomaleji než za běžných podmínek. Podívejte se na přehled opatření, která je třeba dodržet během betonování při výrobě betonových směsí při nízkých teplotách pod +5 °C a záporných teplotách a na co je třeba si dát pozor.

Beton

Jaká dodržovat opatření při betonování v zimním období

 • Ohřev záměsové vody
 • Ohřev kameniva
 • Použití zimních přísad, které nemají zpomalující účinek a snižují dávku potřebné záměsové vody

Další doporučená opatření při betonování v zimě

 • Podle typu konstrukce a tam, kde to není výslovně zakázáno, můžete použít do betonové směsi cement třídy 42,5 R
 • Možnost použití urychlující přísady do -5 °C nebo -10 °C, přísada však urychluje tvrdnutí betonu a při nedostatečném ošetřování betonu nezabrání jeho zmrznutí
 • Při nízkých a záporných teplotách je ošetřování čerstvého betonu vodou zakázáno.

Jaká jsou úskalí betonáže za nízkých teplot

 • Zpomalení kropení až úplné zastavení hydratace cementu, nutno se připravit na pomalejší tuhnutí a tvrdnutí betonu a delší dobu, než přistoupíme k odbednění konstrukce
 • Při úplném zamrznutí betonu během počáteční fáze tvrdnutí nám hrozí trvalé poškození struktury betonu

Ukládání betonu při nízkých a záporných teplotách

 • Při teplotách vzduchu pod -10 °C se ukládání betonových směsí nedoporučujeme provádět.
 • Betonové směsi lze čerpat a používat při teplotách do -5 °C.
 • Při teplotách od -5 °C do -10 °C je třeba stanovit speciální způsob a postup čerpání a ukládání betonu tak, aby nedocházelo k delším prodlevám, což může poškodit čerpadlo i celkovou kvalitu betonu.

Jaké jsou způsoby ochrany betonu před mrazem

 • Pasivní – po uložení je třeba beton odizolovat od okolního prostředí rohožemi, geotextiliemi nebo polystyrénovými deskami
 • Aktivní – po uložení betonu se doporučuje přímý ohřev konstrukce horkým vzduchem, parou nebo pomocí elektroohřevu

Jak se chová beton při nízkých a záporných teplotách

Nízké teploty hydrataci betonu komplikují. Beton pak neschne a tvoří se praskliny. S klesající teplotou se hydratace zcela zastavuje. Důležitá je proto při betonování teplota jednotlivých složek. Podívejte se jak namíchat beton a ujistěte se o správném postupu.

Co říkají normy pro betonáž

V souladu s požadavky platné normy ČSN EN 206-1 změna Z3 kapitola 5.2.8. nesmí být teplota čerstvého betonu v době dodávání menší než +5 °C.

Pokud se požaduje jiná minimální či maximální teplota, musí být uvedena s dovolenými odchylkami. Jakýkoliv požadavek na umělé ochlazování či oteplování betonu před jeho dodáním musí odsouhlasit výrobce i odběratel předem.

Před uložením betonu by neměla být připravená směs chladnější než 10 °C a na povrchu by měla mít alespoň 5 °C po dobu 72 hodin.

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí uvádí, že teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, obvykle více než 5 MPa, při které může odolávat mrazu bez poškození.

Často kladené otázky 

Při jakých teplotách se nedoporučuje betonovat?

Ukládání betonových směsí se nedoporučuje provádět při teplotách vzduchu pod -10 °C.

Jaká dodržovat základní opatření při betonování v zimním období?

Je třeba ohřát jednotlivé složky, používat speciální zimní přísady a správně pečovat o beton.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *