Pojistná částka při pojištění majetku

Jak správně nastavit pojistnou částku při pojištění majetku

Bez správně nastavené pojistné částky nemusí být ani sebelepší pojistka zárukou, že pojistné plnění v případě nečekané události spolehlivě pokryje škodu a zaplatí ji „za vás“ v maximální možné míře. Výši pojistné částky je proto třeba věnovat pozornost zejména při pojištění majetku, neboť v těchto případech se nezřídka jedná o částky poměrně vysoké. Podle čeho ale pojistnou částku ideálně nastavit? Víte, jak by měl vypadat ideální odhad hodnoty majetku?

Správně pojištěný majetek zná svou cenu

Ideální nastavení pojistné částky v případě pojištění majetku – ať už jde například o pojištění nemovitosti či domácnosti – se přirozeně odvíjí od jeho hodnoty. Je přitom nezbytné rozlišovat mezi pojistnou hodnotou, tedy skutečnou hodnotou vašeho majetku (za niž by bylo možno v dané chvíli vše znovu pořídit, nakoupit či postavit), a pojistnou částkou, která představuje částku, na niž pojistnou smlouvu uzavíráte, a která zároveň představuje maximální možnou výši pojišťovnou vyplaceného pojistného plnění.

Z této charakteristiky přirozeně vyplývá, že rozdíl mezi pojistnou hodnotou a pojistnou částkou by měl být, pokud možno, minimální. Jakékoli podpojištění, či naopak neúměrně vysoká a nadsazená cena majetku, totiž může být následně příčinou nízkého pojistného plnění. A vy byste tím pádem v případě pojistné události nezískali adekvátní částku nezbytnou k opravě či opětovnému pořízení nového majetku v hodnotě, kterou měl ve chvíli, kdy byl poškozen či zničen.

Vzhledem k dynamickému vývoji cen (zejména na realitním trhu) je tak riziko podpojištění velkým problémem značného množství smluv pojištění majetku, a to především u těch dříve uzavřených.

Jak zjistit cenu majetku

Cena (respektive hodnota majetku) tedy není statickou veličinou, ale v čase se mění. Některé věci časem na hodnotě ztrácejí (obvykle tedy věci movité, např. běžná spotřební elektronika), jiné se naopak mohou v průběhu let výrazně zhodnotit (třeba samotná nemovitost). Pořizovací cena majetku tak nutně nemusí vyjadřovat jeho skutečnou aktuální hodnotu, bude však obvykle východiskem k určení ceny současné.

Správný odhad ceny nemovitosti – třeba ve chvíli, kdy sjednáváte pojištění větší nemovitosti s vybavenou domácností – tak nemusí být vůbec jednoduchý a laickým přístupem lze snadno dojít ke značně nepřesným výsledkům, které pak mohou vést k nežádoucímu podpojištění/přepojištění.Vhodnou variantou, jak určit adekvátní současnou cenu majetku, tak může být obrátit se na znalce v daném oboru. Ten pak určí – tedy kvalifikovaně odhadne – jeho cenu. Znalec přitom může stanovit jak cenu obvyklou neboli tzv. tržní, tak cenu administrativní, tedy cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku. Pro účely uzavření pojistné smlouvy je přitom vhodné pracovat spíše s první variantou, která zpravidla bude přesněji odpovídat ceně, za niž by v případě zničení majetku bylo možno vše obnovit v původní podobě.

Zdroj fotografie: shuttertock.com

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *