Dotace na zateplení v roce 2024

Výrazný nárůst cen ve všech oblastech života nás nutí více šetřit. Vysoké ceny energií navíc motivují české domácnosti k úsporným opatřením a ke snižování spotřeby. Jak je to s dotacemi na zateplení v roce 2024? Domácnosti s nižšími příjmy mohou nově využít program Nová zelená úsporám Light.

Nová zelená úsporám – dotace na zateplení včetně výměny oken 2024

 • Zateplení fasády
 • Zateplení střechy
 • Zateplení stropu
 • Zateplení podlahy
 • Výměna oken
 • Výměna vchodových dveří
 • Solární ohřev vody

Realizovat lze dílčí i komplexní opatření.

Kdo může žádat o dotaci

 • Vlastníci stávajících rodinných domů i řadových domků
 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek v nich
 • Jejich SVJ či příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Rodiny, které pobírají příspěvky na děti
 • Podpora seniorů

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. červencem 2013.

Konečná částka se odvíjí od plochy zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrů budovy. Od 600 do 3 800 Kč za m2. Získat lze ½ celkových způsobilých výdajů. U rodinných domů je limit 650 000 Kč.

Výše dotace pro rodinné domy

Maximální výše dotace je poskytována podle ploch zateplovaných konstrukcí na obvodových stěnách.

 • Obvodové stěny, podlahy nad terénem, střechy a stropy 600 až 800 Kč/m2
 • Výplně otvorů, okna a dveře 2 200 až 3 800 Kč/m2
 • Podlahy na terénu 800 až 1 050 Kč/m2

Jak a kdy podat žádost

Žádat lze jen elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR před zahájením prací, v průběhu nebo po dokončení. Současně lze žádat pro rodinné domy o dotaci na projektovou podporu ve výši 25 000 Kč.

Program NZÚ Light byl z důvodu vyčerpání alokace pozastaven. Příjem žádostí bude opět spuštěn 17. 1. 2024.

Dotace na rolety a žaluzie 2024

O dotaci na venkovní stínicí techniku s pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění, která slouží ke snížení tepla uvnitř objektu lze žádat pouze v kombinaci s dotací na zateplení. Na výměnu kotle pak slouží kotlíková dotace.

 • Systém venkovní stínicí techniky s ručním ovládáním                1 000 Kč/m2
 • Systém venkovní stínicí techniky s inteligentním řízením 1 500 Kč/m2

Co je nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky – SFŽP ČR, připravený ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nový program NZÚ Light je zaměřen na snadno realizovatelné úpravy.

Komu je dotace NZÚ Light určena a kdo má na ni nárok

 • Osoby ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu 3. stupně
 • Osoby pobírající v období od září 2022 do data podání žádosti příspěvek na bydlení.

Další podmínky pro dotace

 • Alespoň jedna z výše uvedených podmínek se musí vztahovat na všechny členy domácnosti kromě nezaopatřených dětí
 • Žadatel musí být majitelem či spolumajitelem rodinného domu, ve kterém se budou stavební úpravy provádět
 • Může se jednat o trvale obývanou rekreační stavbu, kde je žadatel hlášen k trvalému pobytu již před 12. zářím 2022

Na co lze čerpat dotaci

 • Zateplení fasády
 • Zateplení střechy
 • Zateplení stropu
 • Zateplení podlahy
 • Výměna oken
 • Výměna vchodových dveří
 • Solární ohřev voy

Realizace může proběhnout i svépomocí. Po dokončení je třeba předložit Závěrečnou zprávu o provedených opatřeních a fotodokumentaci.

Program Nová zelená úsporám Light byl z důvodu vyčerpání alokace pozastaven. Příjem žádostí bude opět spuštěn 17. 1. 2024.

Kdy a jak žádat o dotace v roce 2024

Zájemci mohou čerpat peníze i zálohově ještě před zahájením prací. Žádost lze ale také podat v průběhu úprav nebo po dokončení úprav. Na realizace uskutečněné po 12. září 2022 lze zažádat o dotaci i zpětně. První etapa dotačního programu NZÚ Light by měla skončit v srpnu 2024.

Žádosti jsou přijímány do 31. srpna 2024, anebo do vyčerpání alokace.

Na projekt je vyčleněno 1,5 miliardy korun a očekává se zapojení asi 10 000 domácností. Při velkém zájmu Ministerstvo životního prostředí částku navýší. Zdrojem financí je Modernizační fond EU.

Jak podat žádost o dotace

Žádost o dotaci NZÚ Light lze podat pouze elektronicky. Podmínkou je elektronická identita. S jejím založením a podáním žádosti vám pomohou návody SFŽP ČR na webu novazelenausporam.cz.

Občané bez přístupu k internetu se mohou obrátit na zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a M-EKIS. Žádost může vyřídit i zástupce firmy realizující opatření.

Dokumenty k žádosti o dotaci

 • Fotografie míst, např. původních oken a dveří, která plánujete renovovat
 • Odborný posudek navrhovaných opatření – zdarma jej vypracují zástupci místních akčních skupin nebo EKIS a M-EKIS
 • Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – smlouva o zřízení bankovního účtu nebo výpis z účtu s vaším jménem
 • Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

Kde najdete online formulář

K podání žádosti slouží Agendový informační systém. Do AIS SFŽP ČR se dostanete přes ikonu Podat žádost na webu Nová zelená úsporám vpravo nahoře. S vyplněním formuláře vám pomohou návody SFŽP ČR a stránka Podání žádosti o dotaci.

Kolik lze díky dotaci ušetřit

Výše dotace se odvíjí od dané stavební úpravy. Nejvyšší příspěvek je až 150 000 korun. Výše příspěvku může dosáhnout 100 % přímých realizačních výdajů. Maximální hodnoty příspěvků:

Stavební úprava                              Měrná jednotka              Výše dotace

 • Zateplení fasády                 běžný metr (bm)             6 000 Kč/bm, až 150 000 Kč
 • Zateplení střechy                kompletní opatření        120 000 Kč
 • Zateplení stropu                 kompletní opatření        50 000 Kč
 • Zateplení podlahy              kompletní opatření        60 000 Kč
 • Výměna oken                     1 ks výplně                     12 000 Kč/1 ks výplně, až 150 000 Kč
 • Výměna vchodových dveří 1 ks dveří                       18 000 Kč/1 ks dveří, až 150 000 Kč

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *