Oznámení o rekonstrukci

Oznámení o rekonstrukci sousedům – VZOR ke stáhnutí

Bydlíte v bytovém domě a chystáte se rekonstruovat koupelnu nebo kompletně celý byt? Pokud ano, zpozorněte, protože na zahájení rekonstrukce je třeba se důkladně připravit. Ať už je třeba naplánovat práci, zařídit dělníky a zajistit materiál. Další důležitou součástí je také o rekonstrukci informovat vaše sousedy. V tomto článku vám prozradíme, jak by takové oznámení o rekonstrukci mělo vypadat a na co si dát případně pozor.

Co je to oznámení o rekonstrukci?

 Ať už se jedná o jakoukoliv rekonstrukci, například novou elektroinstalaci nebo novou koupelnu, kuchyň či výměnu podlah je vaší povinností předem oznámit o rekonstrukci SVJ (neboli společenství vlastníků jednotek), a to všem členům výboru SVJ, nebo jiné odpovědné osobě za správu domu. Oznámení musí mít specifikaci o jaké stavební úpravy půjde. 

Oznámení o rekonstrukci je závislé z paragrafu 1182 odst. 1 občanského zákoníku. Uvádí se, že vlastník bytové jednotky má povinnost oznámit stavební úpravy v bytě, předem osobě, které je odpovědná za správu výboru SVJ. Odpovědná osoba za správu může v některých případech po vlastníkovi požadovat stavební dokumentaci, pokud stavební zákon takovou dokumentaci vyžaduje. Dále vlastník jednotky je povinen umožnit přístup do rekonstruovaného bytu v souvislosti s kontrolou, zdali tyto stavební úpravy nějak negativně nepoškozují společné prostory domu. 

Oznámení o rekonstrukci je nutné dle zákona, ale také z hlediska lidské slušnosti.

Rekonstrukce bez stavebního povolení nebo ohlášení

Pokud rekonstrukce nebude zasahovat do nosných konstrukcí stavby a budou zachovány původní dispozice bytu, tak není třeba nic ohlašovat stavebnímu úřadu. Asi nejčastější bývá rekonstrukce bytového jádra, úprava koupelny a záchodu, výměna a instalace kuchyňské linky nebo také nové omítky či pokládka podlahové krytiny a podobně. 

Pokud si nejste jisti, obraťte se na firmu, která vám rekonstrukci bude provádět nebo na stavební úřad, kde vám poskytnout informace o ohlášení nebo stavebním povolení. 

Rekonstrukce s ohlášením

Pokud budete při rekonstrukci měnit některou z části stavby nebo budete měnit dispozici bytu, ale nebudete zasahovat do nosných konstrukcí, tak je rekonstrukci nutné ohlásit. Nejčastější případ je například když ze dvou pokojů chcete vytvořit jeden, a to tím, že vybouráte nenosnou příčku zdi. 

Rekonstrukce s žádostí o stavební povolení 

Jestliže plánujete nějakou rozsáhlejší rekonstrukci bytu, tak bude nutné zažádat o stavební povolení. Nejčastější druhy úprav jsou například spojení dvou bytů v jeden, přesunutí vstupních dveří na jiné místo nebo zvětšení bytu o společné prostory a podobně

Pamatujte, že rekonstrukci bytu je nutné vždy nahlásit, protože se jinak nevyplácí. Vlastníka mohou čekat nepříjemné a komplikované vztahy se sousedy. Navíc, pokud při rekonstrukci bude zásah do společných prostor, může stavební úřad na základě toho zahájit řízení o odstranění stavby.  

Jak oznámit oznámení o rekonstrukci sousedům?

Oznámení o rekonstrukci musí být vyvěšeno na domovní nástěnce bytového domu. 

Ve stručnosti by mělo být uvedeno, kdy rekonstrukce začne a také kdy pravděpodobně skončí. Dále je třeba uvést, jaké práce budou prováděny. Vhodné je také uvést své telefonní číslo, aby bylo možné se na vás obrátit z některého z důvodů. Nakonec je vhodné přidat omluvu za hluk a také zvýšenou prašnost v domě. Na konci článku si oznámení o rekonstrukci můžete stáhnout

TIP: Pokud bydlíte v malém panelovém domě, je možné, každého souseda navštívit a seznámit ho se záměrem rekonstrukce.

Odborníci radí naplánovat si při rekonstrukci dostatečnou časovou rezervou, například minimálně o týden více, protože mohou vzniknout nepředvídatelné situace a komplikace, které mohou rekonstrukci snadno protáhnout. 

Na co při rekonstrukci nezapomenout?

Pamatujte, že při rekonstrukci je třeba nezapomenout na některé důležité informace. 

  • Nezapomeňte na noční klid. Noční klid se označuje za čas, který má chránit zdravý lidský spánek. Zákon vymezuje noční klid na dobu od 22:00 do 6:00 hodin. Avšak se doporučuje začít se stavebními pracemi nejdříve v 8 hodin ráno, a skončit nejpozději v 8 večer. Za rušení nočního klidu je možné získat pokutu až 10 000 Kč.
  • Při průběhu rekonstrukce je nutné každý den večer zajistit úklid. Ať už stavební suť, materiál nebo další odpad z bytu je nutné uklidit a odvést do příslušných kontejnerů nebo do sběrného dvora. 
  • Dejte si také pozor na to, aby bylo správně zajištěno uložení materiálu, se kterým budete v následujících dnech manipulovat (pytle s cementem, písek a podobně).
  • Podle občanského zákoníku má vlastník bytové jednotky právo upravit svůj byt, avšak nesmí ztížit jinému vlastníkovi jednotky výkon stejných práv. Tj. nesmí ohrozit, změnit nebo poškodit společné prostory a části domu. 
  • Pokud byste svojí rekonstrukcí bytu zasahovali do společných částí domu, budete potřebovat souhlas společenství bytových jednotek (SVJ). To například když budete opravovat balkón nebo měnit dispozici bytu a tím se tak dotknete některé z nosných konstrukcí domu.
  • Pokud bude rekonstrukci provádět firma, je vhodné si od ní vyžádat časový harmonogram prací. 
  • I v tomto případě je nutné respektovat domovní řád

Pamatujte na to, že pokud vám přijde stížnost, vše je třeba probrat v klidu. Nikdo nestojí o nestabilní vztahy v domě, kde bydlíte nebo kam se budete chtít stěhovat. 

Oznámení o rekonstrukci ke stáhnutí v DOC a PDF

Oznámení o rekonstrukci k nahlédnutí

Oznámení o rekonstrukci

Vážení spolubydlící,

rádi bychom Vám oznámili, že v období

od …………………………………………………. do  ………………………………………………….

bude v patře …………..bytové jednotce č. ………………………….. a na adrese ……………………………………

probíhat rekonstrukce.

Hlučné práce jsme se pokusili naplánovat do nejkratšího možného časového úseku, abychom maximálně omezili rušení klidu.

Stavební práce se budou týkat: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rádi bychom se předem omluvili za případné nepohodlí, zvýšenou prašnost a hluk.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel. čísle ………………………………………………..

S pozdravem ……………………………………………………

Podpis …………………………………………………

Nejčastější otázky a odpovědi 

Jak napsat oznámení o rekonstrukci sousedům? 

Ve stručnosti by mělo být uvedeno, kdy rekonstrukce začne a také kdy pravděpodobně skončí. Dále je třeba uvést, jaké práce budou prováděny. Vhodné je také uvést své telefonní číslo, aby bylo možné se na vás obrátit z některého z důvodů. Nakonec je vhodné přidat omluvu za hluk a také zvýšenou prašnost v domě. Toto oznámení o rekonstrukci musí být vyvěšeno na domovní nástěnce bytového domu. 

Co je to a kdy začíná noční klid?

Noční klid se označuje za čas, který má chránit zdravý lidský spánek. Zákon vymezuje noční klid na dobu od 22:00 do 6:00 hodin. Avšak se doporučuje začít se stavebními pracemi nejdříve v 8 hodin ráno, a skončit nejpozději v 8 večer. 

Kdy je rekonstrukce bez stavebního povolení?

Pokud rekonstrukce nebude zasahovat do nosných konstrukcí stavby a budou zachovány původní dispozice bytu, tak není třeba nic ohlašovat stavebnímu úřadu. Asi nejčastější bývá rekonstrukce bytového jádra, úprava koupelny a záchodu, výměna a instalace kuchyňské linky nebo také nové omítky či pokládka podlahové krytiny a podobně. 

Kdy je rekonstrukce bytu s ohlášením?

Pokud budete při rekonstrukci měnit některou z části stavby nebo budete měnit dispozici bytu, ale nebudete zasahovat do nosných konstrukcí, tak je rekonstrukci nutné ohlásit. Nejčastější případ je například když ze dvou pokojů chcete vytvořit jeden, a to tím, že vybouráte nenosnou příčku zdi. 

Zdroj: https://www.dumonline.cz/magazin/blog/jak-se-orientovat-ve-svete-stavebnich-povoleni

Autor příspěvku: Martina Poláková

Jsem pracující máma na rodičovské dovolené. Miluji běh, čtu knížky a ráda se učím novým věcem. Snažím se žít vědomě, jednoduše a lehce! Ráda přijímám výzvy, abych se dostala zase o kus dál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *