Likvidace oleje

Použité potravinové tuky se dají recyklovat a využít třeba na výrobu biologických paliv. Proto je vhodné je třídit, zamezit, aby se dostaly do kanalizace, kterou ucpávají, poškozují čističky a snižují kvalitu vyčištěné vody. V rámci třídění odpadu existují kontejnery na použité potravinářské oleje. 

Jak nakládat s oleji a tuky ​

Vychladlý olej nalijte do PET lahve a dejte do kontejneru na tuky. Na oleje a tuky slouží speciální černé kontejnery s oranžovými víky nebo žluté či oranžové kontejnery. ​Nevylévejte oleje a rozehřáté tuky do výlevky nebo kanalizace. Podle vyhlášky se nesmí vypouštět do kanalizace odpadní rostlinné a živočišné jedlé aleje ani tuky. Kompostovat lze jen malé množství vsáknuté do savých materiálů. Setřený tuk z pánve vsáknutý do ubrousku či papírové kuchyňské utěrky dejte do směsného odpadu.

Jaké třídit oleje a tuky

 • Zbytky oleje po smažení na pánvi
 • Zbytky oleje z fritovacích hrnců
 • Zbytky tuhých tuků, jako je sádlo, máslo, Hera, Omega apod.
 • Grilovací marinády
 • Olej z nakládaných sýrů
 • Olej z konzervovaných potravin
 • Olej v salátových zálivkách

​Jak se využívá recyklovaný olej a tuk

Hlavním odběratelem recyklovaných olejů a tuků je petrochemický průmysl, kde se používají jako přísada do bionafty nebo jako vstupní surovina při výrobě recyklované nafty či leteckého paliva. Dají se však využít je v kosmetickém, gumárenském a chemickém průmyslu.

​Jak recyklují olej velkokapacitní kuchyně, vývařovny a gastroprovozy

Pro podnikatele v gastronomii existuje svoz použitých olejů. Gastroprovozy využívají lapače tuků, které pracují na principu sedimentačního procesu. Olej je lehčí než voda, proto se voda částečně zbavená tuků odvádí do komunální kanalizace. Specializovaná firma tuky z lapače zlikviduje.

Jak se likvidují technické oleje

Po poslední novelizaci zákona o odpadech byly syntetické i minerální a průmyslové mazací oleje z režimu tzv. zpětného odběru vyjmuty, protože jich bylo málo. Některé podniky a firmy je využijí na vytápění, nebo je předají odpadářským firmám, které je upravují třeba na palivo pro cementárny a teplárny. Motorové a technické oleje můžete i nadále zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. Zvláštní pravidla jsou také u likvidace eternitu či polystyrenu.

Odpadní oleje jsou rozděleny do čtyř kategorií

 • Odpadní oleje, které lze bezproblémově regenerovat na základové oleje
 • Odpadní podmíněně regenerovatelné oleje
 • Odpadní oleje, obsahující chlór nebo minimální množství PCB
 • Odpadní oleje, které nelze dále zpracovávat a musí se zlikvidovat

Často kladené otázky

Jak likvidovat technické oleje?

Pokud se vám tedy doma vyskytne některý z odpadních technických olejů, kterého se potřebujete zbavit, rozhodně ho sami nepalte v kamnech. Tyto vyjeté oleje doporučujeme nalít do PET lahve nebo kanystru, popřípadě sudu a odevzdat je ve sběrném dvoře.

Jak se recyklují kuchyňské oleje a tuky?

Olej v PET lahvích se vysype na pás linky, lahve se podrtí, aby z nich olej vytekl. Rozdrcené PET lahve se dají vyčistit a recyklovat. Následují 3 fáze čištění olejů včetně odstřeďování, při kterém je olej zbaven zbytků potravin a vody a vyčištěný produkt je předán do bioplynových stanic a dalším zpracovatelům odpadu.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *