Likvidace eternitu

Likvidace eternitu (azbestu) svépomocí

Koupili jste starý dům a chcete jen zrekonstruovat nebo rovnou zbourat, ale lámete si hlavu s tím, jak bezpečně a legislativně správně odstranit eternit? Likvidace starého eternitu je velmi náročná a řídí se přísnými pravidly, které je nutno dodržovat. V našem článku vám poradíme, jak na to?

Co je to eternit?

Eternit neboli azbestocement je stavební materiál, který je tvořen cementem a nejčastěji v kombinaci s příměsí vláken z azbestu. Eternit obsahuje azbest v různém poměru, který uvádí výrobce při své výrobě. Většinou se uvádí poměr 8 – 12 %.

Eternit byl v České republice hojně používán v minulém století. Nejčastěji se používal jako zastřešení objektů především rodinných domů, chat a chalup, ale také zemědělských budov, výrobních hal či skladových prostor. Dále se eternit využíval v podobě stavebního materiálu, jako jsou podzemní roury, interiérové a exteriérové desky nebo například truhlíky a květináče či další zahradnické doplňky. Eternitové střechy byly velmi oblíbené, protože eternit je materiál pevný, odolný, má dlouhou životnost a zároveň je finančně nenáročný. 

Eternit se stále vyskytuje na starých rodinných domech a dalších objektech. Pokud se rozhodnete pro odstranění, určitě s tím neotálejte, protože v tomto případě platí, že čím dříve, tím lépe. V současnosti je používání eternitu zákonem zakázáno, protože je považován za velmi nebezpečný odpad. 

Jak poznat eternit s azbestem? Jedině specializovaná firma pozná rozsah azbestu v eternitu. Firma udělá diagnostiku a vytvoří dokumentaci.

Proč je eternit škodlivý?

Součástí eternitu je nebezpečná látka azbest, která je zavedena do seznamu vysoce karcinogenních (rakovinotvorných) látek, a proto je jeho použití v současné době zákonem zakázáno. Nemusíte ještě propadat panice, pokud máte eternitovou střechu nad hlavou a je střecha v pořádku, pravděpodobně vám nehrozí žádné nebezpečí.

Jak a kdy začne azbest z eternitové střechy unikat? Azbest z eternitu uniká do ovzduší, především manipulací a při mechanickém poškození. Stačí aby eternit praskl, byl rozlomen nebo byl jeho povrch nějak jinak narušen. Tímto poškozením se začne azbest uvolňovat do ovzduší. 

Dávejte si pozor, pokud budete chtít eternitovou střechu čistit vysokotlakým čističem nebo budete chtít odstranit mech, kterému se na střeše daří. Odborníci rádi, že mech na střeše vytváří další bezpečnější vrstvu, a tím tak azbest nemusí unikat do ovzduší. Pokud byste mech z eternitové střechy odstranili neodborně, tak by se mohla narušit vrstva eternitu, a tím by se mohla azbestová karcinogenní vlákna uvolňovat dál do ovzduší.

Azbest jako takový je pro lidský organismus velmi nebezpečný. Může způsobit azbestózu neboli zjizvení plic, rakovinu plic nebo mezoteliom. 

Eternitová střecha s mechem
Eternitová střecha s mechem

Jak eternit zlikvidovat svépomocí?

Eternitovou střechu je možné odstranit svépomocí, avšak se to důrazně nedoporučuje. Pokud potřebujete odstranit malé množství eternitu, pravděpodobně to zvládnete sami, ale tak či tak neobejdete se bez důležitých bezpečnostních a legislativní kroků. 

Před samotnou likvidací eternitu je nutné ohlásit tuto skutečnost místnímu stavebnímu úřadu. Ten poté rozhodne o dalším přesném postupu. Pravděpodobně také budete potřebovat dokumentaci o provedení práce, stavební povolení nebo ohlášení stavby. Dále by vás měl úřad informovat o tom, jaké podklady budou potřeba a jak vy budete muset postupovat.

Eternit odstraňujete svépomocí, tudíž odpovídáte za to, že bude stavba a eternit odborně odstraněn a zlikvidován. Proto budete potřebovat stavební dozor neboli kvalifikovaného odborníka, který má oprávnění pro odborné vedení provádění staveb a bude dohlížet a kontrolovat kvalitu provedené práce a samotnou likvidaci.

Dále je nutné likvidaci také oznámit i nejbližšímu pracovišti Krajské hygienické stanice

Eternit je nebezpečnou látkou, tudíž je třeba zajistit sběrné místo, kam je možné eternit odvést. Například sběrné dvory tento materiál už nechtějí přijímat, a proto další možností jsou speciální skládky na nebezpečný odpad. Uložení tohoto nebezpečného odpadu je zpoplatněno, liší se dle místa a také objemu odpadu. 

Likvidace eternitu se obecně doporučuje na jaře a za mokra. Pokud bude při odstraňování eternitu povětří, není v tuto chvíli likvidace možná. 

Eternitovou střechu je nutné napustit eternit speciálním postřikem, který zajistí, že se nebude uvolňovat do ovzduší. Při likvidaci eternitu se vyhněte mechanickému poškození jako je vrtání, lámání, praskání nebo řezání

Pracovníci, kteří budou střechu demontovat musí mít potřebné ochranné pomůcky, bez kterých není možné odstranění eternitu. A proto ochranný oděv, pevná obuv, respirátor, ušní ucpávky a těsnící brýle jsou nezbytné. Dále je třeba zahradu, kde dům stojí je třeba zajistit proti pohybu dalších osob

Eternitovou krytinu je třeba demontovat opatrně a rovnou ji na střeše ukládat do neprodyšných obalů. Naprosto nevhodné a také nebezpečné je krytinu házet ze střechy dolů do přistavěného kontejneru!

Tyto neprodyšné obaly je nutné důkladně uzavřít a odvést na specializovanou skládku určenou pro nebezpečný odpad. Potvrzení o likvidaci je nutné schovat pro kontrolu příslušných úřadů. 

Neoprávněné odstranění eternitové střechy, která obsahuje azbest je přestupkem a může být udělena pokuta až do 200 000 Kč.

Likvidace eternitu svépomocí
Likvidace eternitu svépomocí

Jak eternit zlikvidovat pomocí specializované firmy?

Na likvidaci eternitu se výrazně doporučuje odstranění specializovanou firmu, která to za vás udělá. 

Jak takovou firmu vybrat? Specializovaná firma musí mít speciální povolení pro likvidaci tohoto odpadu, musí být proškolena dle platných norem a zákonů týkající se nakládání s nebezpečnými odpady a materiály.

Firmu vybírejte pečlivě, protože je třeba jak profesionální demontáž, tak i bezpečnostní a legislativní důležitosti. Kvalifikovaná firma by vám měla zajistit, jak veškerou dokumentaci a povolení od úřadů, tak i vymezení ochranného pásma, ale také postřik proti uvolňování azbestu. Mimo to bezpečnou manipulace při likvidaci eternitu. Firma také zajistí při likvidaci průběžné měření koncentrace polétavého azbestu v ovzduší. Eternit musí firma uložit do neprodyšných obalů a poté odpad odvézt na skládku nebezpečného odpadu. 

Likvidace Azbestu pomocí specializované firmy
Likvidace azbestu pomocí specializované firmy

Kolik stojí likvidace? 

Ať už se rozhodnete odstranit eternitovou střechu je třeba počítat s tím, že si za ten úkon budete muset zaplatit. A to za odstranění svépomocí, tak i specializovanou firmou. 

Cena likvidace eternitu je především závislá na mnoha různých faktorech: od rozsahu prováděné práce, ale také přístupnost střechy (městská zástavba nebo vesnice), výška budovy nebo také sklon střechy, zdali je dům dvoupatrový či vícepatrový nebo jak byl eternit uchycen. A také zdali se jedná o vlnitý eternit nebo eternitové desky. 

Dále je třeba vědět, zdali budete chtít od firmy poptat pouze demontáž nebo také i odvoz a s tím manipulační poplatky. 

Ceny za likvidaci se průměrně pohybují od 230 až do 800 Kč/m2. Cena odvozu eternitu se zase pohybuje od 10 – 30 Kč/km. V ceně odvozu odpadu je účtována jak cesta k vám, tak i pak do sběrného dvoru či na speciální skládku. Za přistavěný kontejner si můžete zaplatit v rozmezí od 4 000 – 12 000 Kč, avšak je to v závislosti na objemu odpadu. Likvidace eternitu neboli její uložení na skládku může vyjít okolo 6 000 – 8 000 Kč/tuna. Cena se liší podle umístění a lokality.

Specializované firmy a jejich ceny za likvidaci jsou různé, a proto je ideální nezávazná poptávka, kde mimo cenu také uvidíte, co všechno je profesionální vám schopna zajistit. 

Je možné eternit využít i jinak?

Eternit je tak nebezpečná věc, že je nejlepší se postarat o její bezpečně zlikvidování a dále eternit nepoužívat. Pokud bude eternit mechanicky poškozen zvýší se možnost uvolňování azbestových karcinogenních látek, které jsou životu nebezpečné. 

Nejčastější dotazy

Proč je eternit škodlivý?

Eternit obsahuje nebezpečnou látku azbest, která je zavedena do seznamu vysoce karcinogenních (rakovinotvorných) látek, a proto je jeho použití v současné době zákonem zakázáno.

Jak odstranit eternit?

Odstranit eternit je možné pomocí specializované firmy nebo svépomocí. Při likvidaci je nutné dodržovat přísná bezpečností opatření, protože eternit obsahuje karcinogenní látku azbest, která je životu nebezpečná.

Kam odvést starou eternitovou střechu?

Eternit je možné odvést na skládku nebezpečného odpadu, která může přijímat odpad jako stavební materiál obsahující nebezpečnou látku azbest.

Autor příspěvku: Martina Poláková

Jsem pracující máma na rodičovské dovolené. Miluji běh, čtu knížky a ráda se učím novým věcem. Snažím se žít vědomě, jednoduše a lehce! Ráda přijímám výzvy, abych se dostala zase o kus dál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *