Izolace stavby proti vodě a radonu

Česká republika patří mezi 10 států Evropy, kde geologické podloží obsahuje ve zvýšené míře uran, který se jako nestabilní prvek velmi pomalu rozpadá na různé prvky, jako je i plyn radon. Určité limity vedou k protiradonovým opatřením stavební normou pro snížení pravděpodobnosti výskytu radonu.

Tip: Druhy jednotlivých omítek a jejich příprava

Izolace proti radonu

U stanovení radonového indexu pozemku se určují 2 parametry: Objemová aktivita radonu a propustnost zemin. Podle něj jsou štěrky velmi propustné, písky středně a jíly mají propustnost plynu nízkou. Když je radonový index pozemku nízký, stačí izolace domu proti zemní vlhkosti bez protiradonových opatření v jedné vrstvě asfaltovým pásem větší pevnosti. Střední index vyžaduje použití běžných pevných asfaltových pásů v jedné vrstvě, ale s vystaveným atestem odolnosti proti radonu. Když je radonový index pozemku vysoký, volte asfaltové pásy s hliníkovou vložkou kombinované s pevnějšími pásy ve 2. vrstvách. Pevné pásy se používají jen pro nadzemní základy v jedné vrstvě.

Zdroj: videoblocks.com

Když jsou hodnoty vyšší

Pokud je radonový index pozemku vyšší než dvojnásobek střední hranice, je třeba jako 2.stupeň do štěrku pod základovou desku umístit také odvětrávací perforované potrubí napojené plynotěsně komínkem nad střechu a osadit hlavicí. Větrání zajišťuje vítr, nebo osazený ventilátor. Pokud jsou na pozemku jíly, pod základovou desku se dělá štěrkový podklad. To platí i o podlahovém topení zvyšující rozdíl teplot mezi podkladem a podlahou, nasává radon do objektu, a proto se dělá odvětrání podloží.

Izolace proti vodě

Základy se izolují asfaltovými pásy. Jednovrstvé skladby s jediným pásem se dají použít jen proti zemní vlhkosti, kde je izolovaná základová deska nadzemních základů, nebo na trvale odvodněné základy při stavbách ve stráni. Dvouvrstvé skladby se 2. různými typy asfaltových pásů se používají pro podsklepené objekty pro ochranu proti podpovrchové a tlakové vodě do 2 m sloupce. Ochranu proti tlakové vodě nechte odborníkům. Zde jsou izolace pod základy prakticky nepřístupné a každá oprava vás bude stát řádově více než vás stála původní izolace.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *