zdění

5 nejčastějších chyb při zdění

Založení a zdění hrubé stavby se může na první pohled jevit jako jednoduchá práce. Jde ale obvykle o objekt, kde se bude bydlet a je třeba se vyvarovat často vzniklých chyb, které se pak draze odstraňují a špatně napravují. Zkusme si tedy popsat, jaké jsou nejčastěji dělané chyby při zdění hrubé stavby a jak se jim můžeme vyvarovat. Při zdění je třeba si dávat pozor zejména na jednotlivé úkony a postupy.

Špatné založené první řady zdiva

Jednou z velkých chyb při zdění je špatné založené první řady zdiva u hrubé stavby. Nejčastěji jsou v dnešní době používány pro zdění z cihel broušené zdící prvky. Broušené cihly je dnes možné díky jejich vysoké přesnosti lepit tenkovrstvou lepící maltou, nebo je spojovat PU lepící pěnou. Zde je ale třeba si dát pozor. První řadu je třeba ukládat do vrstvy vyrovnávací malty a musí to probíhat s vysokou přesností kontrolovanou pomocí nivelačního přístroje. Pokud první řada není založena přesně, chyba se projeví v celé stavbě. Všechny odchylky vzniklé špatným založením se velmi problematicky dorovnávají pomocí termomalty a vyrovnávací malty.

Tip: Rekonstruujete byt? Vyberte správnou firmu

Řešení rohů stěn doplňkovými cihlami

Další častou chybou je nesprávné řešení rohů stěn za použití doplňkových cihel. Porotherm jsou buď klasické cihly, ale i půlené a koncové cihly. Například výrobce Wienerberger má v nabídce pod značkou Porotherm systém vhodný pro celou hrubou stavbu. Správně provedené zdění je dbá na překrytí styku spodní řady cihel řadou horní, což je nutno provést i v rozích pomocí půlených cihelných bloků a ukončovacích cihel. Pak se nemusí nic doplňovat a nenaruší se celý cihelný blok.

Řezání cihelného bloku

I za použití půlených a ukončovacích cihel se při realizaci hrubé stavby musí správně řezat cihly. Pokud musíte provádět řezání cihelného bloku systému Porotherm, musíte tento dořez opravdu správně začistit. Pro řezání cihel lze použít k tomuto určenou ruční pilu, nebo cihly řezat za pomocí řezacích strojů. Po řezání je nutné cihlu očistit od prachu a zbytků cihelného střepu a místo řezání navlhčit vodou za pomocí malířské štětky. Mezery v místě řezu se vyplňují pomocí PUR pěny, ale nesmí se vyplnit prostory až k líci zdiva a je třeba tam ponechat 2 až 3 cm prostoru a místa ošetřit termomaltou. Tím se zajistí správný podklad pro omítku, která nebude praskat.

Napojování vnitřního zdiva na obvodové stěny

Napojování vnitřního zdiva na obvodové stěny při stavbě hrubé stavby je třeba provést opravdu správně. Vnitřní zdivo k obvodovému zdivu stavby se provádí s potřebnými komponenty. Jde o speciální nerezové kotvy, které jsou ale bohužel velmi často zaměněny za podobné pozinkované kotvy. Ty se ale používají v sádrokartonovém systému, ale nikdy ne při zdění z cihel. Velký rozdíl je v životnosti, kdy pozinkovaná kotva nevydrží při kotvení zdiva tak dlouho. Pevnost materiálu je rozdílná. Nerezová kotva vydrží mnohem více a déle než pozinkovaná, plechová kotva.

Napojování příček na obvodové stěny

Napojování příček na obvodové stěny nelze z pohledu statiky podceňovat. Rozdíl v životnosti a únosnosti kotev je v tomto případě obrovský. Použijte správné komponenty, které mají i správné vlastnosti. Překlady ukládejte do maltového lože do vrstvy alespoň 12 mm. Pokud je překlad podmaltovaný dostatečnou vrstvou malty, má také správné statické vlastnosti. Pokud je ale naopak překlad použitý na sucho, nemá pak ty správné vlastnosti a časem může dojít až k dost velkému poškození hrubé stavby v místě použití, zejména nad oknem a dveřmi.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *