Výpočet schodiště – Vzorec + příklad výpočtu

Aby se po schodišti velmi dobře a pohodlně chodilo, musí mít sklon 25° – 35°.  Je třeba tedy trochu počítat, aby bylo možné tohoto sklonu dosáhnout. Je nutno dobře měřit, aby se vám schodiště pohodlně vešlo do prostoru, který máte k dispozici. Schodiště musíme předem navrhnout a také spočítat. Asi nepatříme všichni mezi projektanty a architekty, kteří mají s podobnou stavbařskou a projekční činností bohatou zkušenost, musíme si tedy umět poradit. Schodiště je jedním ze základních stavebních prvků, které se vyskytují v dispozici domu. Musíte počítat opravdu velmi přesně. Jakékoliv dodatečně prováděné korekce jsou v případě stavby schodiště totiž opravdu velmi komplikované.

Výpočet jednoramenného schodiště

 • Zjistíme výšku schodiště, mezi povrchem podlahy horního a spodního podlaží, u totožných skladeb podlahy je to konstrukční výška podlaží.
 • Zvolíme výšku schodišťového stupně h – 150, 160, 170 nebo 180 mm.
 • Zvolenou výškou stupně podělíme výšku schodiště a výsledek zaokrouhlíme na celá čísla. U jednoho schodišťového ramene může být počet sudý i lichý, u dvouramenného sudý.
 • Výšku schodiště podělíme počtem schodů a dostaneme konečnou výšku schodišťového stupně a nezaokrouhlujeme, tedy 163,153 mm.
 • Dle Lehmanova vzorce 2h + b = 630 mm vypočteme šířku schodišťového stupně b a zaokrouhlíme na 5 nebo 10 mm.
 • Vypočteme sklon schodiště tgα = h/b.
 • Vypočteme délku schodišťového ramene L = (n-1) x b, kde n je počet schodišťových stupňů.
 • Navrhneme šířku schodišťového ramene Br – minimálně 900 mm v domě.
 • Provedeme kontrolu, zda je podchodná výška rovna, nebo vyšší jak minimální hodnota hp = 2100 mm.
 • Provedeme kontrolu, zda je průchodná výška rovna, nebo vyšší jak minimální hodnota hpr = 1900 mm.

Jak na základní výpočet dvouramenného schodiště

Pokud budete vytvářet projekt na prostor pro schodiště, budete mít v případě zcela nového návrhu domu výhodu, je-li možná změna dispozice do výchozího vzhledu, kdy bude mít schodiště ideální umístění, šířku i sklon ve vztahu ke všem ostatním místnostem a prostoru. Při rekonstrukcích se často stává, že se dostaneme k hraničním hodnotám a tím i k nepohodlnosti schodiště. Nejprve si v dostupném prostoru určíme konstrukční výšku, kterou musí schodiště překonat v místě od čisté podlahy nástupního podlaží až k čisté podlaze výstupního podlaží.

Vzorec výpočtu schodiště

KV = 2 800 mm

Pomocí jednoduchého matematického výpočtu vydělením zjistíme, kolik budeme potřebovat stupňů k překonání naší dispoziční výšky a zároveň i jak bude jeden stupeň, tedy schod vysoký. Není asi třeba upozorňovat, že je nutné, aby měly všechny stupně na schodišti stejnou výšku. Ukážeme si příklad, kde jde o 16 stupňů a tato výška stupně nám vychází jako zcela vyhovující.

2 800 / 16 = 175 mm

Tuto šířku stupně pak dopočítáme ze vztahu 2x V + Š = 630 mm

(Můžeme také tuto hodnotu snížit až na 600. Hodnota je odvozena od délky lidského kroku)

a spočítáme si také zároveň i sklon schodiště.

2× 175 + Š = 630

Š = 630 – 2× 175 = 280 mm

arctg 0,625 = 32°

16 stupňů si pak rozdělíme do 2. ramen po 8. stupních

spočítáme si délku jednoho ramene (kdy 8 výšek znamená zároveň 7 šířek)

D = 280 × 7 = 1 960 mm

Pak si musíme zvolit šířku ramene, označenou jako „b“ a podle toho následně vyneseme šířku podesty.

Při stavbě rodinného domu je:

 • minimální šířka 900 mm
 • ideální šířka 1 100 až 1 200 mm
 • a podesta musí být vždy stejně široká

Pak přijde na řadu takzvaná podchodná a průchodná výška, která je důležitá právě pro bezpečný a pohodlný pohyb po stavěném schodišti. Tu vždy musíme dodržet nad schodištěm a nikdy ji nesmíme snižovat žádnými typy průvlaků či trámů. Výpočet vychází přímo z ergonomických předpokladů člověka.

 • minimální podchodná výška je 2 100 mm
 • minimální průchodná výška je 1 900 mm

Podchodná hp = 1 500 + 750 / cos α = 1 500 + 750 / cos 32 = 2 384 mm

Průchodná výška hpr = 750 + 1 500 x cos α = 750 + 1 500 x cos 32 = 2 022 mm

Pomocí tohoto výpočtu se dále dostaneme na zcela ideální rozměry schodiště umístěného v prostoru, který máme k dispozici. Zároveň také víme, jak musí být vysoký prostor v místě nad schodišťovým ramenem, jestliže uvažujeme, že toto schodiště bude začínat ještě se stropem přímo nad prvními stupni ramene. Pokud ale uvažujeme o točitém nebo ještě jinak nestandardně tvarově řešeném schodišti, raději si pozvěte projektanta a nechte výpočet na něm. V tomto případě totiž záleží na více aspektech, jako třeba na normových požadavcích na zkosené stupně, nebo na poloze výstupní čáry a dalších důležitých hodnotách a dispozicích.

Výpočet mlynářského schodiště

Mlynářské schodiště jsou schody s nášlapy se střídavou hloubkou stupně. Svou konstrukcí zaberou nejméně místa a jsou vhodné do malých prostor, na chalupy, do podkroví a na terasy. Výpočet se provádí jako u jednoramenného schodiště. Schodiště však mívá strmější sklon. Pro příklad připojujeme běžné sklony.

 • rampové – sklon 10° až 20° s výškou stupňů 80 až 130 mm
 • mírné – sklon 20° až 25° s výškou stupňů 130 až 150 mm
 • běžné – sklon 25°až 35° s výškou stupňů 150 až 180 mm
 • strmé – sklon 35° až 45° s výškou stupňů 180 až 200 mm
 • žebříkové – sklon 45° až 58° s výškou stupňů 200 až 250 mm

Výpočet točitého schodiště

Pokud jsou tvary složitější, doporučujeme použít kalkulačky. Jednu z nich najdete třeba na http://www.zhitov.ru/cs/

 • Délka kroků ve spirále schodiště by neměla být menší než 80 cm.
 • Šířka stupně ve střední části by neměla být menší než 20 až 25 cm a v nejširší části ne více než 40 cm.

Rozměry schodiště

 • výška schodiště 2 700 mm
 • průměr schodiště 2 000 mm
 • vnitřní průměr 100 mm
 • počet schodů 11
 • úhel natočení 450°
 • tloušťka stupně 50 mm
 • Výška stupně 245 mm
 • úhel stupně 40,9°
 • délka etapy 950 mm

Rozměry stupňů

 • šířka stupně 699 mm
 • šířka obrobku etapy 746 mm

Požadované rozměry

 • H – výška ramene
 • D1 – vnější průměr
 • D2 – vnitřní průměr
 • C – počet schodů
 • Z – tloušťka stupně
 • A – úhel natočení

Krok schodiště velikost spirály

 • h – délka etapy
 • W1 – krok šířka v nejširší části
 • W2 – šířka obrobku etapy
 • α – náklonu krokem

Výpočet schodiště do U

Rozměry schodiště

 • výška ramene 2 520 mm
 • délka schodiště v plánu 1 850 mm
 • šířka podesty 800 mm
 • – rychlost v horní pozici 5
 • průměrný letový schody 2
 • – rychlost v dolní pozici 3
 • rotační etapy 6
 • tloušťka stupně 50 mm
 • přesah stupnice 50 mm

Výpočet

 • délka celé horní tětivy 1574 mm
 • délka přední části horní tětivy 1313 mm
 • průměrná délka plně tětiva 1049 mm
 • délka přední části střední tětiva 788 mm
 • délka spodní schodnice plná 1311 mm
 • délka přední spodní schodnice 1050 mm
 • tloušťka bočnice 196 mm
 • vzdálenost na tětivu mezi prosaws na scéně 263 mm
 • úhel schodiště 36.9° od podlahy
 • šířka stupně 260 mm
 • výška stupně 158 mm
 • výška podstupnice 108 mm

Zadejte požadované rozměry v milimetrech

 • A – počet kroků na horní tětiva
 • B – průměrný počet kroků a tětiva
 • C – počet schodnic na dno uzavřeno
 • P – počet zkosených stupňů
 • X – délka otvoru schodů
 • Y – výška stavebního otvoru
 • E – šířka ramene
 • F – přesah stupnice
 • Z – tloušťka stupně

Na osvětlení schodiště použijte schodišťový vypínač, poradíme vám, jak jej zapojit.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *