Výpočet schodiště – Vzorec + příklad výpočtu

Aby se po schodišti velmi dobře a pohodlně chodilo, musí mít sklon 25° – 35°.  Je třeba tedy trochu počítat, aby bylo možné tohoto sklonu dosáhnout. Je nutno dobře měřit, aby se vám schodiště pohodlně vešlo do prostoru, který máte k dispozici. Schodiště musíme předem navrhnout a také spočítat. Asi nepatříme všichni mezi projektanty a architekty, kteří mají s podobnou stavbařskou a projekční činností bohatou zkušenost, musíme si tedy umět poradit. Schodiště je jedním ze základních stavebních prvků, které se vyskytují v dispozici domu. Musíte počítat opravdu velmi přesně. Jakékoliv dodatečně prováděné korekce jsou v případě stavby schodiště totiž opravdu velmi komplikované.

Jak na základní výpočet dvouramenného schodiště

Pokud budete vytvářet projekt na prostor pro schodiště, budete mít v případě zcela nového návrhu domu výhodu, je-li možná změna dispozice do výchozího vzhledu, kdy bude mít schodiště ideální umístění, šířku i sklon ve vztahu ke všem ostatním místnostem a prostoru. Při rekonstrukcích se často stává, že se dostaneme k hraničním hodnotám a tím i k nepohodlnosti schodiště. Nejprve si v dostupném prostoru určíme konstrukční výšku, kterou musí schodiště překonat v místě od čisté podlahy nástupního podlaží až k čisté podlaze výstupního podlaží.

Vzorec výpočtu schodiště

KV = 2 800 mm

Pomocí jednoduchého matematického výpočtu vydělením zjistíme, kolik budeme potřebovat stupňů k překonání naší dispoziční výšky a zároveň i jak bude jeden stupeň, tedy schod vysoký. Není asi třeba upozorňovat, že je nutné, aby měly všechny stupně na schodišti stejnou výšku. Ukážeme si příklad, kde jde o 16 stupňů a tato výška stupně nám vychází jako zcela vyhovující.

2 800 / 16 = 175 mm

Tuto šířku stupně pak dopočítáme ze vztahu 2x V + Š = 630 mm

(Můžeme také tuto hodnotu snížit až na 600. Hodnota je odvozena od délky lidského kroku)

a spočítáme si také zároveň i sklon schodiště.

2× 175 + Š = 630

Š = 630 – 2× 175 = 280 mm

arctg 0,625 = 32°

16 stupňů si pak rozdělíme do 2. ramen po 8. stupních

spočítáme si délku jednoho ramene (kdy 8 výšek znamená zároveň 7 šířek)

D = 280 × 7 = 1 960 mm

Pak si musíme zvolit šířku ramene, označenou jako „b“ a podle toho následně vyneseme šířku podesty.

Při stavbě rodinného domu je:

  • minimální šířka 900 mm
  • ideální šířka 1 100 až 1 200 mm
  • a podesta musí být vždy stejně široká

Pak přijde na řadu takzvaná podchodná a průchodná výška, která je důležitá právě pro bezpečný a pohodlný pohyb po stavěném schodišti. Tu vždy musíme dodržet nad schodištěm a nikdy ji nesmíme snižovat žádnými typy průvlaků či trámů. Výpočet vychází přímo z ergonomických předpokladů člověka.

  • minimální podchodná výška je 2 100 mm
  • minimální průchodná výška je 1 900 mm

Podchodná hp = 1 500 + 750 / cos α = 1 500 + 750 / cos 32 = 2 384 mm

Průchodná výška hpr = 750 + 1 500 x cos α = 750 + 1 500 x cos 32 = 2 022 mm

Pomocí tohoto výpočtu se dále dostaneme na zcela ideální rozměry schodiště umístěného v prostoru, který máme k dispozici. Zároveň také víme, jak musí být vysoký prostor v místě nad schodišťovým ramenem, jestliže uvažujeme, že toto schodiště bude začínat ještě se stropem přímo nad prvními stupni ramene. Pokud ale uvažujeme o točitém nebo ještě jinak nestandardně tvarově řešeném schodišti, raději si pozvěte projektanta a nechte výpočet na něm. V tomto případě totiž záleží na více aspektech, jako třeba na normových požadavcích na zkosené stupně, nebo na poloze výstupní čáry a dalších důležitých hodnotách a dispozicích.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *