Princip ekvitermní regulace

Termínem ekvitermní regulace ozhačujeme způsob řízení výkonu kotle podle aktuální teploty venkovního vzduchu. Intenzita vytápění pak odpovídá aktuálnímu počasí a lze tak ušetřit náklady na vytápění. Důležité je dobře stanovit ekvitermní křivku a zvolený kotel musí tento způsob regulace podporovat. Řízení topení na základě aktuální venkovní teploty vzduchu, kdy řídicí jednotka kotle zpracovává údaje převzaté z venkovního čidla teploty a následně podle nich automaticky přizpůsobuje teplotu otopné vody k aktuální potřebě. Právě díky regulaci výkonu otopné soustavy podle aktuálních teplotních podmínek lze ušetřit náklady na vytápění.

Princip ekvitermní regulace

Při nižší venkovní teplotě je potřeba vyšší teplota topné vody, aby nastala rovnováha mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami interiéru místnosti. Teplota v místnosti zůstane konstantní. Pro každý objekt je nutné stanovit ekvitermní křivku popisující závislost teplot otopné vody a venkovního vzduchu, na jejímž základě řídicí jednotka kotle intenzitu vytápění objektu reguluje. Ekvitermní křivku stanovuje projektant vytápění či energeticky poradce na základě energetických ztrát domu. Dá se využívat i v bytových domech napojených na centrální zásobování teplem, kdy řídicí jednotka nastavuje teplotu otopné vody ve směšovači.

Tip: Jak funguje rekuperace? Vytápějte levně.

Ekvitermní regulace a kondenzační plynové kotle

Při využití ekvitermní regulace vytápění není třeba příliš vysoká teplota otopné vody. Opravdu mrazivých dnů je jen pár do roka. Nižší teplota otopné vody vede k úspoře paliva a k nižším nákladům na vytápění. Plynové kondenzační kotle s nižší teplotou vody pracují nejúsporněji a s ekvitermní regulaci v nejúspornějším režimu pracují déle. Obecně tak lze ušetřit náklady na vytápění o 10 až 20 %. Velmi však také záleží na konkrétních podmínkách.

Ekvitermní regulace a tepelná čerpadla

Využití ekvitermní regulace vytápění s nižší teplotou otopné vody, úsporou paliva a nižšími náklady na vytápění je velmi vhodné nejen pro plynové kondenzační kotle, ale také pro tepelná čerpadla, které nabývají stále na větší oblibě. Ty totiž s nižší teplotou vody pracují nejúsporněji a právě díky ekvitermní regulaci v nejúspornějším režimu pracují mnohem déle.

Venkovní čidlo jako velký pomocník

Kotli pomáhá venkovní čidlo, které mu řekne, zda je venku teplo nebo zima a podle toho řídí teplotu topné vody. Když je venku kolem 0 °C, může topit kotel jen na 60 °C a dům vytopí. Když bude -15 °C, musí topit na 80 °C. Hodnoty se u objektů liší podle jejich tepelných ztrát a projektu topení. Ekvitermní regulace zařídí, aby se voda v kotli ohřála automaticky jen na takovou teplotu, která stačí k vytopení domu, a to přináší další úspory. V obou případech je stejná teplota v domě.

 

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *