Výhody dřevostavby a zděných domů

Zděné domy mají u nás velkou tradici, a proto je stále nejvyhledávanější technologií výstavby. Přestože jsou lidé dost konzervativní, v posledních letech se i u nás velmi rozšířil trend dřevěných staveb. Osvědčeným a nejvyužívanějším stavebním materiálem pro zděné výstavby je stále klasická pálená cihla. Existuje ale mnoho druhů zdících materiálů a výběr není radno podcenit času.

Výhody zděných domů

Materiály známe a umíme s nimi pracovat. Mají dobré akustické vlastnosti a také menší náchylnost na dotvarování. Nevýhodou jsou zvýšené nároky na přesuny a dopravu materiálu, vyšší pořizovací cena, pracnost i množství mokrých procesů, delší doba na vytápění a akumulaci tepla i nadbytečné výdaje za energie. Stavba zděného domu je také energeticky náročnější a zatěžuje životní prostředí. Hrubou stavbu je nutno naplánovat na dokončení před zimou. V zimním období by měla stavba vymrznout. Čím déle bude stavba otevřená a bude dýchat, tím méně bude plesnivění a praskání zdiva. Stavba zděného domu je náročnější na finance i čas.

Tip: Kovové ploty

Výhody dřevostaveb

Dřevostavba může být skeletová nebo z panelového systému. Mezi jejich největší výhody lze zařadit fakt, že to je suchá výstavba, kratší dobu výstavby, ekologickou výstavbu, dobré tepelně izolační vlastnosti, nízkou objemovou hmotnost, snížení provozních energií a s vyšší podlahovou plochou za nižší cenu. Nevýhody spojené s dřevostavbami jsou velké nároky na přesnost a důslednost provedení detailů, nižší odolnost vůči živelným pohromám a tím i vyšší nároky na požární bezpečnost. Montáž skeletové dřevostavby je otázkou několika týdnů a při využití systémových panelů lze i tento čas zkrátit.

Stavební metoda panelového systému dřevostavby

Metoda je založena na strojní výrobě jednotlivých panelů domu, které jsou pak na stavbu dopravovány už vcelku. Tam se jen montují a díky tomu lze postavit hrubou horní stavbu během 3 dnů. Stavba tak stojí včetně fasádních výplní, střechy z vazníkové konstrukce a střešní krytiny. Jsou tak minimalizována rizika vad a poruch konstrukcí vlivem povětrnostních podmínek. Montáž panelové dřevostavby včetně střechy s klasickým krovem trvá 20 dní. Do měsíce po začátku stavby tak můžete v klidu bydlet.

Náklady u zděné stavby a dřevostavby

U zděné stavby je cihelný blok například tloušťky 440 mm se zateplením tloušťky 100 mm. U dřevostavby se jedná o systémový panel tloušťky 165 mm se zateplením tloušťky 100 mm. Ten se tvořený nosným rastrem z dřevěných KVH hranolů a následně jej vyplní minerální izolace. Nakonec je zavřen z obou stran sádrovláknitými deskami. Při porovnání nákladů odborníky je verdikt následující. Méně znamená více. Z celkového srovnání zděné a dřevěné výstavby pak nakonec vychází jako vítěz dřevostavba. Zděná stavba je při výstavbě asi o 10 % dražší než dřevostavba. Z pohledu ekologie a šetrnosti k životnímu prostředí také vítězí. Doba výstavby je u dřevostavby od výroby pouhé 4 měsíce. Vytápění objektu je rozdílné a v rodinném domě je náklad na vytápění až o 40 % nižší. Bydlení v nízkoenergetické dřevostavbě za 10 let ušetří 160 000 korun za topení.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty. Vedla jsem 6. let projekt na výstavbu bezbariérového polyfunkčního domu a zdravotního střediska pro hendikepované od jeho vzniku až po zdárné dokončení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *