likvidace azbestu Ekolsan

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

S platností od 1. ledna 2018 nahradil původní žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí kolaudační souhlas. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí má uplatnění především u fyzických a právnických osob, které dokončují stavbu.

Nedílnou součástí žádosti je několik základních prvků, které vám představíme. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí musíte odeslat i několik příloh. Podívejte se také, kdy potřebujete stavební povolení.

Kolaudační souhlas

Kolaudační souhlas je poslední částí stavebního řízení, po které lze začít nemovitost legálně užívat. Pro obdržení kolaudačního souhlasu byla dříve nutná prohlídka stavby od stavebního úřadu, na které se kontrolovaly konstrukční detaily a posuzoval se aktuální stav stavby oproti plánům v projektových dokumentech. Novela stavebního zákona v roce 2018 vše změnila. Ke kolaudačnímu souhlasu přibylo kolaudační rozhodnutí a v některých případech už kolaudace není třeba. Po novele stavebního zákona se nutnost dokumentu omezila převážně na tyto případy:

 • veřejnou infrastrukturu
 • stavbu, jejíž vlastnosti nemohou uživatelé ovlivnit, jako obchody, nemocnice, developerské projekty a nájemní domy
 • stavbu s nařízeným zkušebním provozem, třeba u domů s regulovanými technologiemi
 • změnu kulturní památky, a to i v případě, pokud je objekt ve vašem vlastnictví  

Právní náležitosti

Kolaudační souhlas se řídí dle stavebního zákona 183/2006 Sb, paragraf 122.

Náležitosti kolaudačního rozhodnutí

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí se podává v písemné formě. Vhodné je však mít dokumentaci i ve formě elektronické. Podívejte se, kdy potřebujete pasport stavby a které případy se vztahují na ohlášení stavby.

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a nutné náležitosti

 • identifikace žadatele včetně adresy trvalého bydliště, data narození a rodného čísla
 • důvod žádosti, například stavba rodinného domku
 • číslo parcely a její katastrální příslušnost
 • datum a číslo vydání stavebního povolení
 • datum dokončení stavby
 • datum vyklízení stavby
 • informace, zda bude prováděn zkušební provoz
 • podpis
 • dodatky

Seznam dodatků

 • popis a zdůvodnění veškerých provedených odchylek od územního rozhodnutí
 • stavební povolení
 • geometrický plán a zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky plynu a přípojky na dálkové vytápění
 • doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací

Kam doručit žádost

Žádost se zasílá doporučeně na příslušný stavební úřad. Můžete ji také podat při osobní návštěvě na příslušném stavebním úřadě. Zde se také dozvíte potřebné informace. Vždy si pečlivě překontrolujte seznam nutných bodů žádosti a seznam dodatků. Na katastrální a stavební úřad je vždy lepší zajít osobně.

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí ke stáhnutí

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí VZOR k nahlédnutí

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí


Odesílatel:
Jméno a Příjmení
Bydliště


Příjemce:
název stavebního odboru
adresa

V . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . .

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Žadatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , bytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Žádám o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v ulici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na parcele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v katastrálním území . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pro kterou vydal Odbor výstavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stavební povolení dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pod čj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stavba bude dokončena do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., staveniště bude vyklizeno a úpravy okolí stavby dokončeny do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Zkušební provoz nebude prováděn.

(vlastnoruční podpis)

Jméno a příjmení

Přílohy (příklady)

Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení

Geometrický plán a zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí

Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky plynu a přípojky na dálkové vytápění

Doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *