tyristo_PR

Šikovné spínání nejen pro trafa zajišťuje tyristor

Velice zajímavou a neméně praktickou elektrosoučástkou, která zajišťuje bezproblémový chod řady elektrických přístrojů je bezesporu tyristor. Tato polovodičová součástka má velmi zajímavou konstrukci a je v elektrotechnice velmi důležitá, s čímž souvisí i široký okruh využití tyristoru. O tom, co přesně je tyristor a kde se používá, naleznete informace v následujících řádcích.

Co je tyristor?

Jednoduše řečeno je tyristor polovodičová elektrosoučástka, která má 4 vrstvy a tím i 3 přechody PN. Je tedy zřejmé, že dvě vrstvy jsou tvořeny katodami a další dvě anodami. Tyristor je vlastně takovou čtyřvrstvou diodou, která je doplněna další vyvedenou diodou, jež slouží jako řídicí jednotka. Právě skrze tuto řídicí jednotku se tyristor spouští.

Jaké má využití v praxi

Jedná se o velmi účinný prostředek při řízení vysoce výkonných elektronických strojů a spotřebičů. Velmi efektivní se jeví například pro pulzní regulaci výkonu při stejnosměrném proudu. Dá se tedy zjednodušeně říct, že tyristor je řízený elektronický ventil.

Tyristor slouží k bezztrátové regulaci, tedy jako spínač s regulací výkonu, je tak základem odporové regulace. Používá se tak především v obvodech střídavého napětí. neboť každý průchod napětí nulou automaticky vypne tyristor, ten pak čeká na další zapnutí. Aby bylo možné regulovat výkon pomocí tyristoru, je potřeba zařízení, které vydá přesněji vytvoří spouštěcí puls do řídící elektrody tyristoru ve vhodné fázi periody střídavého napětí.

Při použití tyristoru tak může docházet ke krátkému zpoždění, typickým příkladem mohou být právě stropy se zabudovanými bodovkami, které jsou rozsvěceny za použití trafa. V tomto případě se používá dvojitý tyristor.

Tyristory jsou však mnohem více rozšířené, tyristory se používají k regulaci svitu žárovek, k regulaci otáček u vrtaček. Najdete je však i u svářeček, moderních tramvají nebo elektrických lokomotiv. Bez tyristorů bychom se dnes neobešli v energetice nebo průmyslové automatizaci.

I tyristor má svou slabinu

Elektrická energie se na tyristoru ztrácí tím způsobem, že při spínání a rozpínání vyzařuje do okolí ve formě elektromagnetického vlnění. Toto vlnění však může nežádoucím způsobem ovlivňovat jiná zařízení. Takto špatně odrušené elektrospotřebiče pak mohou mít až fatální dopad na jiná elektrozařízení. Právě proto je prováděna důsledná kontrola elektromagnetické kompatibility.

Nabízíme víc než jen tyristory

Hledáte-li další vysoce kvalitní elektrické komponenty, navštivte tme.eu. Naleznete zde více než 500 000 dostupných produktů.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *