Sedlová střecha svépomocí – Vše co potřebujete vědět

Sedlové střechy se řadí k nejstarším tvarům střech. Často se jí říká „Áčko“. Je složena ze dvou šikmých střešních rovin, které jsou ohraničeny horní hranou a dvěma štíty. Co vše potřebujete vědět o střeše?

Sedlová střecha eliminuje zatékání vody na minimum. Voda se na střeše nehromadí a nezatéká. Volba typu konstrukce krovu se odvíjí od požadovaného rozpětí, požadavku na obytné podkroví, typu krytiny i geografické polohy. Některé typy krovů nejsou určeny pro dlouhodobé namáhání větrem.

Sedlová střecha krov

Konstrukce sedlové střechy se skládá z krovu, který přenáší zatížení až do základů. Střešní vazníky se skládají z vaznic, tvoří konstrukci i tvar střechy. Krovy musejí být podloženy statickými výpočty. Skládají se z vazníků, které tvoří střešní nosníky. Vazníky jsou spojeny latěmi a na ně se dává střešní krytina. Nejpoužívanější jsou dřevěné vazníky.

Sedlová střecha konstrukce

  • Vaznicové krovy

Podepření vaznic zajišťují svislé či šikmé sloupky. Pro snížení namáhání podpěry sloupků neboli vazných trámů se sloupky s vaznicemi posouvají postupně blíže k podporám vazného trámu. Sloupky lze podepřít i přímo stropní či svislou nosnou konstrukcí. U vaznicového krovu sloupky podepírají vaznice, na které se pokládají krokve. Ty se pokládají na pozednice a nahoře jsou ob dvě spojeny kleštinou. Ta drží pohromadě krov. Pro stabilitu se podbíjejí podélně krokve prkny.

  • Vazníkové krovy

Vazníkové krovy tvoří lehká konstrukce a používají se na menší rozpětí s malým počtem konstrukčních prvků krovů. Lze je montovat na místě nebo dovézt na stavbu. Vazníkový krov se instaluje přímo na stavbu. Dá se využít, pokud nebudete podkroví využívat, u rodinných a bytových domů s nízkým sklonem střech. Chcete-li obytné podkroví, lze využít Hambálkový krov.

  • Hambálkové krovy

Hambálkový krov se skládá z dvou krokví uložených na pozednicích. Místo kleštiny je zde tlačená rozpěra. Krokve se dávají na kovové pásky či lana přímo do stropní konstrukce. Lze jej realizovat na rozpětí 6 až 11 metrů. Rozpěra je na každé dvojici krokví a krokve jsou 900 až 1 200 milimetrů od sebe. Při rozpětí nad 9 metrů se krov podepírá sloupky.

Sedlová střecha sklon

Za šikmou střechu považujeme tu, která má sklon mezi 5° až po 45°. Optimální sklon střešních rovin dosahuje 45 stupňů, nesmí být menší než 35 stupňů.

Sedlová střecha výpočet

Sedlová střecha se skládá ze dvou obdélníků. K výpočtu stačí znát délku hřebenu nebo pozednice a míru vynásobit délkou spádnice. Vydělte plochu zastřešeného půdorysu kosinem úhlu sklonu střechy. Není-li střecha vystavěna pod jedním úhlem, musíte výpočet rozdělit na části. Výpočet přesahu u obdélníkového půdorysu dostanete, když vynásobíme délku a šířku, tím získáme plochu. Sklon střechy vypočítáte v procentech. Vezmete lať a spočítáte, o kolik se její konec v délce metru vzdálí při dodržení roviny od střešní plochy. Hodnotu převedete na úhel funkcí arctan – inverzní tangens. Sklon střechy se rovná ploše půdorysu x koeficient.

Výpočet sklonu střechy

Všechny úhly v trojúhelníku musí dát 180°. Chybějící sklon lze dopočítat. Použijte vzorce b=c*cos „a“. Získáte délku odvěsny „b“, tedy výšku štítu důležitou pro sklon střechy. Pokud nemáte přístup ke střeše a chcete dopočítat sklon, využijte délku základny „a“ a výšky štítu „b“. Použijte goniometrické funkce a podělte „b“/“a“. Získáte sin úhlu β, který podle tabulek či kalkulátoru převedete na úhel β a dostanete přesnou hodnotu sklonu střechy.

Sedlová střecha bez přesahu         

U střech bez přesahů je třeba klást důraz na kvalitu omítky. Fasáda musí odolávat povětrnostním vlivům. Možná budete potřebovat stínící techniku. Je třeba také důsledně řešit odtok vody ze střechy. Sedlová střecha bude krásným a praktickým prvkem vašeho domu. Ne vždy je ale snadné sehnat finance na veškeré stavební úpravy . Využijte licencovaný srovnávač půjček www.poskytnuto.cz a zjistěte, zda se vám vyplatí pokrýt náklady na rekonstrukci střechy půjčkou.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *