fosilní paliva

Majitelé firem v Evropě počítají rostoucí náklady spojené s využíváním fosilních paliv, jak jste na tom vy?

Už máte spočítáno, kolik vaši firmu budou stát změny, ke kterým má dojít v příštích letech v souvislosti s omezováním využívání fosilních paliv? S tím, jak členské země Evropské unie chtějí snižovat emise skleníkových plynů, roste i snaha „znechutit“ firmám využívání konvenčních zdrojů energií.

Nejedná se přitom o plány do daleké budoucnosti, už od 1.1.2021 začne v Evropské unii platit nový systém obchodování s emisními povolenkami, firmy v Rakousku, Německu, Itálii, Francii a dalších zemích EU tak už dnes počítají, o kolik se jim zdraží provoz a zároveň, hledají cesty udržení konkurenceschopnosti na světových trzích.

Nutno zmínit, že udržení konkurenceschopnosti nemá pouze charakter udržení nízkých cen, ale také uspokojení poptávky po produktech s nízkou uhlíkovou stopou. Řeč je například o:

  • Zemědělských produktech pěstovaných ve sklenících vytápěných obnovitelnými zdroji energií, dominantně geotermálním teplem.
  • Rekreačních objektech využívajících obnovitelné zdroje energií k zajištění dodávek tepla, teplé vody či chladu.
  • Prodejny řetězců či obchodní centra využívající maximálně obnovitelné zdroje energií k zajištění tepla, teplé vody, chladu, výrobě elektřiny pro svícení či dobíjecí stanice elektro automobilů.
  • Kancelářských budovách určených k pronájmu společnostem, které se prezentují jako firmy přívětivé k životnímu prostředí.

Byť by to z novinových titulků nemuselo být zřejmé, Evropa nehraje v celosvětovém měřítku prim v zavádění obnovitelných zdrojů energií, ale s odstupem zaostává za trhy, jako jsou např. Čína, Japonsko či USA. I to je důvod zintenzivnění snahy o odklon od fosilních paliv.

Pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů bez negativního dopadu na nákladovost provozu, jedním z řešení je využívání tepelných čerpadel pro zajišťování tepla, chladu či teplé vody prostřednictvím tepelných čerpadel. I v České republice jsou dnes snadno dostupná tepelná čerpadla určená pro provozy s vysokými energetickými nároky, ať už jde o nemocnice, výstaviště, muzea, sportovní areály, průmyslové objekty, kancelářské budovy, hotely apod. Výjimkou nejsou ani čerpadla schopná dodat až 100 000 litrů teplé vody denně, produkty využívající odpadové teplo z kuchyní, strojů apod. k výrobě tepla či ohřevu vody, viz nabídka čerpadel společnosti GT ENERGY s.r.o., v jejíž referencích najdete projekty jako OBCHODNÍ CENTRUM CHODOV, BOSCH České Budějovice, AZ Tower Brno, či ZOO Ústí nad Labem.

Stejně jako v případě jiných změn, i u odklonu od využívání fosilních paliv budou pravděpodobně mít výhodu firmy, které si novinky osvojí mezi prvními, nečekejte tedy na to, až vás ke změně dotlačí snižující se konkurenceschopnost.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *