Výpověď pachtovní smlouvy – Vzor + jak ji napsat

Víte, jaký je rozdíl mezi pachtem a nájmem, a případně jak pachtovní smlouvu vypovědět? Nemusí jít jen o zemědělský pacht, tedy pronájem pole za účelem pěstování plodin, ale i pacht restaurace, garáže nebo posilovny.

Co je to pacht a pachtovní smlouva

Pacht či pachtovné je závazek, kdy se propachtovatel zavazuje přenechat za pachtovné právo pachtýři užívat a požívat propachtovanou věc, tedy plody a užitky takové věci. Uzavírá se pachtovní smlouva o zemědělském pachtu nebo smlouva o pachtu rybníka, zahrady, lomu, dolu i pramenu vody. Na rozdíl od nájmu jsou tedy přenechána i práva požívat výnosy či plody věci. Využijete jej třeba v případě, že ještě nechcete přistoupit k odkoupení pozemku.

Pachtovní smlouva

Je třeba rozlišit, zda hledáte pachtovní smlouvu jako fyzická nebo právnická osoba. Pro pachtovné platí podobná pravidla jako u nájemného. Pachtovné se zpravidla platí měsíčně pozadu, v případě zemědělského pachtu vždy ročně pozadu k 1. říjnu. Pachtovné může spočívat i v plodech či užitcích propachtované věci, bez ohledu na jejich rozsah, plněním přímo v plodech nebo penězích. Je to něco jako provize. Lze ujednat zvyšování či snižování, třeba v závislosti na úrodě.

Výpověď pachtovní smlouvy

U pachtu platí poměrně dlouhé výpovědní doby z nájmu a smlouvu lze ukončit většinou jen jednou za rok, aby nájemce nepřišel o výnos z dlouhodobé činnosti. Pokud jste pachtovní smlouvu uzavřeli písemně i výpověď bude písemná.

Jak na výpověď z pachtovní smlouvy

U pachtu na dobu určitou platí:

  • Může být smlouva vypovězena s šestiměsíční výpovědní dobou tak, aby došlo k ukončení koncem roku, na který byla pachtovní smlouva uzavírána.

Pachtovní smlouva na dobu neurčitou:

  • Vypovídá se s dvanáctiměsíční výpovědní dobou.

Pokud není v pachtovní smlouvě uvedena výpovědní doba, může k vypovězení dojít právě v těchto případech:

  • Pachtýř propachtuje, pronajme či přenechá předmět pachtovní smlouvy další straně, nebo změní její hospodářské určení bez předchozího souhlasu
  • Užívání předmětu pachtovní smlouvy překazí předem neodhalená vada, kvůli které výnos značně poklesl. Lze domluvit i na snížení pachtovného.

Pokud jde o pacht s tříměsíční výpovědní dobou, může dojít k vypovězení když:

  • Pachtýř není schopen ze zdravotních důvodů obhospodařovat předmět pachtovní smlouvy.
  • V případě úmrtí pachtýře může k výpovědi ze strany dědice pachtýře dojít do šesti měsíců od smrti i v případě, že je pachtovní smlouva na dobu určitou.

Smlouva na pacht obecních pozemků

I obce mohou nabídnout propachtování pozemku a pachtovní smlouva na pozemek se řídí stejnými pravidly. Pachtovní smlouvu schvaluje rada města, obce či městské části.

Podpachtovní smlouva

Někdy se v případech, kdy se uzavírá podnájemní smlouva, uzavírá i podpachtovní smlouva. Státní příspěvková organizace například propachtuje státní univerzitě nemovitosti k užívání a užitku. Univerzita následně podpachtuje nemovitosti nějakému spolku či soukromníkovi, aby ani dočasně nemovitosti neležely ladem.

Výpověď pachtovní smlouvy ke stáhnutí

Výpověď pachtovní smlouvy k nahlédnutí

Výpověď smlouvy o zemědělském pachtu č. …

Smluvní strany

jako pachtovatel na straně jedné

(dále jen „propachtovat”)

a

jako pachtýř na straně druhé

(dále jen „pachtýř”)

Já, výše uvedený pachtovatel, jakožto vlastník pozemku ………………………..…, vám tímto vypovídáme smlouvu o zemědělském pachtu s uvedeným číslem ………………..…, která byla uzavřena v …………………………………… dne …………………… mezi

propachtovatelem …………………………………………….…, bytem ………………………………………….., a pachtýřem …………………………………………..…, bytem ………………………………………………………………

Číslo bankovního účtů vlastníka parcely pro účel zasílání pachtu:

Jméno ……………………………………………..: číslo účtu: …………………………………………………………………..

V …………………………………………..….. dne ………………………………………………………………

………………………………………….

Pachtovatel

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *