Jak odvzdušnit topení?

Do pravidelné péče o topný systém patří i odvzdušňování radiátorů. Odvzdušnění topení je nutné především před začátkem topné sezóny, kdy do našeho topného systému znovu napustíme vodu. Napouštěcí kohout je zpravidla umístěn v dolní části kotle. Při napouštění vody se do trubních rozvodů a také do radiátorů dostává současně s vodou také nepotřebný vzduch. Pak vznikají vzduchové bubliny v topném systému, které následně způsobují potíže a dochází k nedostatečnému výkonu topného systému.

Odvzdušňovací ventil

Zavzdušnění topného systému jednoduše poznáme podle toho, že topení netopí, a to ani v případě, že topení pustíme na úplně největší výkon. Většinou dojde k situaci, že je část radiátorů v tomto případě teplá a další část radiátorů je studená. Uvnitř topení také navíc můžeme často slyšet zvuky v podobě šplouchání a žbluňkání. K odvzdušnění topného systému se používají ventily umístěné na radiátorech.

Jak odvzdušnit topný systém

Před tím než ventil uvolníme, je třeba pod něj umístit vědro, nebo alespoň pod ventil dáme dostatečně velkou nádobu, kterou držíme v jedné ruce. Vezměte si k ruce raději i savý hadr. Z odvzdušňovacího ventilu se ze začátku bude uvolňovat vzduch. To zcela jednoznačně poznáme podle syčení. Pak začne postupně spolu se vzduchem z topení vyprskávat i voda, a jakmile vzduch bude pryč, nakonec bude vytékat už jen voda. Je třeba také vyzkoušet, zda je třeba při odvzdušňování topení vypnout či zapnout termoventil. Proto vyzkoušejte obě možnosti.

Kde začít

V rodinném domě nebo v jiném větším objektu začneme odvzdušňovat odspoda. Nejprve odvzdušníme ta nejníže položené radiátory a až nakonec ty nejvýše položené. Pokud jde o bytový dům, provádí odvzdušnění topného systému naopak pouze obyvatelé nejvýše položených pater. Doporučuje se, aby všichni majitelé bytových jednotek nejprve pustili naplno všechny termoventily. Po odvzdušnění je třeba ještě znovu dopustit do radiátorů vodu a pak odvzdušnění alespoň ještě jednou opakovat. Můžete vypustit i určité množství vody ze systému, aby tlak vody dosahoval předepsaných hodnot. Pak bude teprve vytápění skutečně účinné.

Když se dílo nedaří

Jestliže se vám ale ani po několika opakovaných pokusech o dopuštění vody a odvzdušnění radiátorů nepodaří v žádném případě topný systém zprovoznit, musíte zavolat odborníky. Technik pak topný systém zkontroluje, seřídí do požadovaného stavu a zprovozní. Popřípadě navrhne nejlepší řešení rozsáhlejší úpravy. Pokud topící systém pracuje nedostačujícím způsobem, může to být zapříčiněno dosluhujícím kotlem, nebo třeba velkým objemem vody ohřívané ve starém trubním vedení a v radiátorech. Může být také chyba v nevhodném palivu, kterým může být mokré dřevo.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *