úspora vody

Koliformní bakterie ve vodě

Bakterie v čele s koliformními jsou velmi častým problémem při čistotě vody. Koliformní bakterie se běžně nacházejí v trávicím traktu všech lidí a živočichů a jsou současně i velmi nejdůležitějším hygienickým indikátorem fekálního znečištění vody.

Vodu, která nám teče doma z kohoutku, většinou pijeme a využíváme s plnou důvěrou. Ani nás při tom nenapadne, že by v ní mohlo být něco škodlivého, natož něco jako koliformní bakterie. Nic špatného by v ní také ani být nemělo. Jenže i přes hlídání kvality vody se ve vodě může vyskytnout řada škodlivých bakterií, zvlášť pokud ji máme třeba z vlastní studny.

Co jsou koliformní bakterie

Koliformní bakterie patří do čeledi Enterobacetriaceae. Tato čeleď zahrnuje všechny nesporující, gram negativní, fakultativně anaerobní a oxidativně-negativní. Koliformní bakterie se navíc ještě dále dělí podle hostitele, biochemických vlastností a odlišné antigenní struktury na skupiny, rody, druhy a sérovary. Mezi hlavní zástupce koliformních bakterií patří:

  • Escherichia coli
  • Enterobacter aerogenes
  • Citrobacter
  • Klebsiella

Potíže a příznaky

Zrádné bakterie se mohou za určitých okolností přemnožit a pak jsou škodlivé pro náš organismus. Koliformní bakterie jsou hlavním indikátorem znečištění vody. Při požití způsobují zejména nevolnosti, průjmy, v krajním případě musíme být hospitalizováni.  Ještě těžší průběh má pití vody s bakteriemi u dětí. Prvním objeveným organismem byl druh Enterobacter aerogenes, který dal název laktózo-pozitivním kmenům jako je coli-aerogenes, po čase se vžil název coliforms neboli koliformní. Ve vodě se také mohou přemnožit koliformní bakterie:

  • Legionella
  • Pseudomonas
  • Bacillus cereus
  • Clostridium perfringens

Všechny tyto bakterie se dají vhodnou úpravou zlikvidovat a voda může pak být zase znovu pitná. Existují na to speciální přípravky. Pokud bakterie objevíte ve vodě z veřejného vodovodu, okamžitě musíte upozornit hygieniky i dodavatele.

Jak se dostanou koliformní bakterie do vody

Koliformní bakterie, z nichž nejčastějším zástupcem je Escherichia coli, běžně obývají střeva lidí a jiných živočichů a odtud se skrze výkaly také mohou dostat až do zdrojů vody. Koliformní bakterie jsou takzvaným indikátorem fekálního znečištění. Jsou samy o sobě škodlivé, a mohou je provázet i jiné škodlivé látky a mikroorganismy.

Likvidace koliformních bakterií

K likvidaci bakterií slouží schválené dezinfekční prostředky. Při dodržení postupu jsou díky nim bakterie spolehlivě zlikvidovány a navíc není nijak negativně ovlivněna kvalita vody. Nezpůsobují zápach, pachuť ani zdravotní závadnost. Výhodou chemické dezinfekce je řízená funkce průtokem vody přes rozvody, takže zlikviduje i zde usazené bakterie. Dezinfekce pomocí UV lampy vodoměrem řízená není, lampa svítí neustále a po roce je třeba ji vyměnit. Zabíjí jen ty mikroorganismy, které skrze ni protékají unášené vodou a ne ty v rozvodech. Do vody se však nedávkují žádné látky a nemění se její složení.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *