likvidace azbestu Ekolsan

K likvidaci eternitové střešní krytiny si vždy zavolejte na pomoc odborníky

V minulém století se při výstavbě rodinných a bytových domů velmi často používal eternit, který obsahoval nebezpečný azbest. Přestože dnes už se tyto materiály nepoužívají, stále se najde poměrně velké množství objektů, kde se vyskytují. Vzhledem k negativnímu působení na zdraví je na místě eternitové střechy s obsahem azbestu co nejdříve odstranit. Likvidace eternitu je ale vždy nutná pouze za účasti odborné firmy.

Proč jsou střechy z eternitu nebezpečné?

Eternitová střešní krytina, jež v sobě má azbestová vlákna, je skutečně v dlouhodobém horizontu zdraví škodlivá. Azbest jako látka prokazatelně způsobuje rakovinu, proto se dnes už ve stavebnictví vůbec nesmí využívat.

Proč si zajistit služby specialistů při odstranění eternitových střech?

Vzhledem k tomu, že eternit kromě cementových desek obsahuje poměrně značné množství azbestu, je nutné, aby byly střešní krytiny z tohoto materiálu odstraňovány za zvýšených bezpečnostních pravidel. Proto se rozhodně nedoporučuje demolice svépomocí, neboť by se azbest mohl uvolnit. Důležitý je rovněž odvoz na patřičná místa, potažmo odborná likvidace. Zbytky eternitové střechy s obsahem azbestu zkrátka nemůžete jen tak nechat povalovat někde v koutu na zahradě, azbest by se mohl začít uvolňovat do půdy.

Na koho se obrátit?

V případě, že právě řešíte problém s odstraněním eternitové střechy či pláště domu, můžete si na pomoc zavolat společnost EKOLSAN.CZ s.r.o. Ta se na postup, jak likvidovat eternit, přímo specializuje. Má potřebné zkušenosti a tým odborníků, kteří si poradí nejen se samotnými demoličními pracemi, ale i následným odvozem a likvidací. Více informací lze nalézt na webových stránkách www.ekolsan.cz, kde najdete i detailní údaje o eternitových střechách s obsahem azbestu.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *