ferity_abcmagnet_cz

Feritové magnety

Celosvětová spotřeba feritových magnetů ročně přesahuje 300 000 tun. Můžete se setkat i s názvem keramický magnet, což se odvíjí od jeho vlastností a způsobu výroby. Jde o chemické kysličníky železa a barya nebo stroncia. 

Výhodou těchto magnetů je nejnižší cena na kilogram a velký rozměrový i tvarový rozsah. Mají několikanásobně vyšší koercivitu než magnety Alnico i mnohem větší teplotní a chemickou odolnost než neohmové magnety. Kromě trvalých magnetů se používají i magneticky měkké ferity pro jádra cívek, transformátorů a tlumivek. Podívejme se na feritové magnety a jejich použití

Vlastnosti feritů

Feritové magnety mají nižší vnitřní energii. Díky vyšší maximální pracovní teplotě a odolnosti proti odmagnetování mají široké uplatnění. První třída Y10T je izotropní, materiál lze zmagnetovat v libovolném směru, má ale nižší energii. Ostatní třídy jsou anizotropní s jedním směrem magnetizace

Odolnost feritů

Ferity mají po sintrování povahu keramického materiálu, jsou tvrdé, křehké a vyžadují jemnou manipulaci. Feritové permanentní magnety jsou odolné vůči chemikáliím, jako jsou organická rozpouštědla, slabé kyseliny a zásady. U silných organických a anorganických kyselin, třeba šťavelové, chlorovodíkové, fluorovodíkové a sírové, odolnost závisí na teplotě, koncentraci a době expozice.

Plastomagnety

Plastomagnety se vyrábějí v přesnějších a složitějších tvarech včetně kompozitních sestav s jinými materiály a součástmi, jako je hřídel rotoru elektromotoru. Mají však nižší vnitřní magnetickou energii proti sintrovaným magnetům.

Pryžové magnety

Feritový prach se využívá i pro výrobu magnetické pryže. Pružný materiál se pojí syntetickými elastopolymery. Magnetická energie je sice nižší, vynikají však elasticitou. Vyrábí se i v tenkých pásech s tloušťkou pouhých 0,3 milimetrů.

Použití feritových magnetů

Feritové magnety se uplatňují jako přídržné magnety v průmyslu, kancelářích i domácnostech. Jsou součástí elektromotorů, generátorů, magnetických spojek, brzd, separátorů kovů, pásových dopravníků a manipulátorů. Využívají se při výrobě reproduktorů, hraček, senzorů polohy a otáčení i jako koncové spínače

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *