Čistička odpadních vod

Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod pro dům či chatu

Nemáte možnost připojení na veřejnou kanalizaci? Vsaďte na domovní čistírnu odpadních vod. Poradíme vám s výběrem i jak se o ČOV starat.

Jak funguje čistička odpadních vod

ČOV tvoří nádrž s několika komorami, které jsou určeny pro biologické čištění odpadních vod a fungují na principu kombinace mechanického a aerobního čištění. Odpadní vody se nejprve zbaví pevných částic tím, že se usadí na dně komory, následně se díky provzdušňování a bakteriím dočistí a nakonec se odpadní vody zlikvidují.

ČOV pro rodinné domy 

Pro rodinné domy doporučujeme provzdušňovanou aktivační domovní ČOV s bakteriemi ve formě vloček, které čistí vodu. Výhodou je cenová dostupnost, je však zapotřebí pravidelná údržba a musíte počítat se zvýšenou spotřebou elektrické energie. Pro svažitý terén je ideální sestava septiku s vertikálním biofiltrem s minimální údržbou a vývozem septiku i jednou za pár let. Nevýhodou je vyšší cena a větší rozměry.

Jak funguje ČOV?

ČOV pro chaty a chalupy

ČOV aktivačního typu potřebuje pravidelný přítok odpadních vod a aeraci, nehodí se tedy do rekreačních objektů. Pokud však na chatu či chalupu jezdíte pravidelně a ČOV nebude běžet delší dobu naprázdno, můžete ji využít. V případě příležitostných návštěv párkrát do roka, je vhodnější vybrat jako ČOV na chatu bezodtokou jímku nebo septik v kombinaci s vertikálním či zemním filtrem. Toto vodní dílo se posuzuje dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Typ čištěných odpadních vod

V případě použití kompostovacích toalet neobsahuje odpadní voda moč ani exkrementy a aktivační čistírna není nutná. Jestliže nepůjdou do odpadních vod ani zbytky z kuchyně, na čištění odpadních vod vám postačí jednoduchý septik a filtr. Na oddělení moči se dá využít ČOV s nárůstovými kulturami a biofiltry.

Počet osob

Zde se počítají ekvivalentní osoby trvale napojené k ČOV. Na jednu EO počítejte průměrně 120-150 l odpadních vod a znečištění 60 g BSK5 za den. Čistírna krátkodobě zvládne i přetížení v době návštěv, proto není dobré ji naddimenzovat, jinak nefunguje správně. Počet osob – EO stanovuje výrobce ČOV.

ČOV pro rekreační oblasti

Legislativa, povolení a ohlášení

vodoprávního řízení projektant navrhne odtokové parametry a vodoprávní úřad v povolení určí požadavky na kvalitu vypouštěné vody. V rozhodnutí je většinou stanoveno odebrání vzorku 1x ročně. U ohlášení stavby projektant najde nejlepší domovní ČOV, osadí ji k domu a 1x za 2 roky se provede revize. Ohlášení je časově neomezené a není třeba za pár let žádat o prodloužení povolení.

Vypouštění vyčištěné odpadní vody   

vypouštění do toků stačí ukazatele CHSKCr, BSK5 NL v mg/l. Pokud nesousedíte s vodním tokem, zřídí se věcná břemena u křížených pozemků a vyřeší vtokový objekt s Povodím. U ohlášení stačí kategorie I, u kat. II zohledněte parametr amoniakálního dusíku a u kat. III i celkový dusík a fosfor. U čističky odpadních vod se vsakem se dělá posudek hydrogeologa z hlediska způsobu zasakování i požadavků na hygienizaci vod. Čistírny do 10 EO čistí amoniakální dusík a nad 10 EO celkový dusík.

ČOV pro rodinné domy

Co je třeba ještě zohlednit  

Poklop může nahradit pochozí víko. Podle místa zapuštění lze volit i jeho barvu, zelenou třeba do trávníku a šedou do betonu a kamene. Vždy však myslete na kvalitu, hlavně u plastového materiálu. Zvažte rozměry a hmotnost ČOV, spotřebu elektřinycenu, způsob čištění ČOV, vhodné tablety do ČOV, požadavky na údržbu a to, jak se start o ČOV včetně záručního pozáručního servisu

Zdroj obrázků: topnadrze.cz.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *