Trezor na zbraně Ranger 800

Jak správně uchovávat zbraně v domácnosti

Pokud jste vášnivý myslivec či střelec nebo sběratel zbraní, veškeré zbraně i střelivo musí být řádně a bezpečně uloženy dle zákona tak, aby nedošlo k jejich zneužití nebo neoprávněnému použití. K tomu slouží speciální skříně a trezory na zbraně. Co musí splňovat?

Podmínky pro uložení zbraní

Pokud jste majitelem či držitelem střelné zbraně, máte povinnost dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivech dodržovat podmínky pro jejich bezpečné uschování.

  • Střelné zbraně do 2 kusů a střelivo do 500 nábojů – držitel je povinen tyto předměty vhodně zabezpečit proti ztrátě, odcizení nebo zneužití.
  • Střelné zbraně do 10 kusů a střelivo do 10 000 nábojů – držitel je povinen předměty uložit do uzamykatelné ocelové schránky či skříně nebo zvláštního uzamykatelného zařízení, které musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 
  • Více než 10 kusů střelných zbraní a více než 10 000 nábojů – držitel je povinen předměty uschovávat v uzamykatelném skříňovém trezoru, který musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a v uzamčené místnosti či samostatně stojícím objektu, které splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 
  • Více než 20 kusů střelných zbraní a více než 20 000 nábojů – držitel je povinen předměty uložit do uzamčené místnostisamostatně stojícím objektu či komorovém trezoru, které splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 

Dle Nařízení vlády č. 338/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (374/2003 Sb.) o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní či střeliva se považují za technicky způsobilé a vhodné pro zabezpečení uložených a uskladněných zbraní tato místa:

  • Uzamykatelnýskříňový trezor splňující požadavky pro skříňové trezory bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1143-1.
  • Uzamykatelná ocelová skříň či schránka splňující požadavky  bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1143-1a vybavené vysokobezpečnostním zámkem zařazeným do třídy A dle ČSN EN 1300.
  • Uzamčená místnost či samostatně stojící „Zvláštní objekt“, který je vybaven trezorovými dveřmi splňujícími požadavky pro trezorové dveře a komorové trezory I. bezpečnostní třídy dlenormy ČSN EN 1143-1 nebo celoocelovými bezpečnostními dveřmi.

Skříň na zbraně

Na 10 střelných zbraní a střelivo vám stačí certifikovaná skříň na zbraně, která je většinou jednoplášťová, v bezpečnostní třídě Z2 a odpovídá zákonné normě 15RU. Na trhu je řada skříní, které vyhoví zákonné normě, ale jejich otevření a odcizení zbraní je velmi snadné. Pro majitele pak mohou znamenat řadu problémů. Při nákupu si dejte pozor na hmotnost skříně, certifikaci a jejího výrobce.

Trezor na zbraně

Trezor na zbraně je povinen si pořídit majitel střelných zbraní od 11 do 20 kusů. Je dvouplášťový, certifikovaný v I. bezpečnostní třídě a maximálně bezpečný. Díky tomu dokáže ochránit svému majiteli i další potřebné věci. Klasické trezory na zbraně se hodí jen k ukládání zbraní a střelivaKombinované trezory jsou určeny k ukládání zbranístřeliva a dalších cenných věcí, jako jsou hotovost či dokumenty, pro které má trezor vymezeny speciální odkládací plochy a poličky. Vybrat si můžete trezor na dlouhé zbraně nebo trezor na krátké zbraně.

Stojanek na zbraně

Závěrečné doporučení

Všem budoucím i stávajícím majitelům střelných zbraní na závěr doporučujeme trezor na zbraně i při nižším počtu zbraní. Skříň na zbraně se svou konstrukcí a bezpečností ani zdaleka nevyrovná trezoru na zbraně, který je vyroben a certifikován k ukládání zbraní, střeliva, hotovosti a dokumentů dle zákona tak, aby nedošlo k jejich odcizenízneužití nebo neoprávněnému použití. Dejte si proto pozor na nákup levných skříní na zbraně i necertifikovaných trezorů, ať se vyhnete případným problémům.

Trezor na zbraně Ranger 800

 Zdroj obrázků: klicovecentrum.cz.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *